Zoek in de site...

Betekenis afzonderlijke cijfers van blokcoderingssysteem

CURRICULUMTABEL TANDARTSOPLEIDING 2018-2019

BACHELORPROGRAMMA
Lijn Code Bloknaam Nickname EC sbu
Bacheloropleiding tandheelkunde: B-1 jaar
1 B1We1t Wetenschappelijke basisvaardigheden 1 ‘wetenschap 1’ 6 160
2 B1Ba1t Ademhaling en circulatie ‘ademhaling’ 7 200
2 B1Ba2t Hoofd en hals 1 ‘hoofd-hals 1’ 4 120
2 B1Ba3t Beweging, zenuwstelsel en locale anesthesie ‘beweging’ 6 160
4 B1GM1t Oriëntatie op opleiding en beroep ‘opleidingsoriëntatie’ 3 90
4 B1GM2t Tandheelkundige gezondheidszorg in teams ‘gezondheidszorg 1’ 3 80
4 B1GM6rt Professionele ontwikkeling 1 ‘ontwikkeling 1’ 3 90
5 B1Td1pr Restauratie van gebitselementen 1 ‘restauratie 1’ 7 210
5 B1Td1tr Cariologie 1 ‘cariologie 1’ 6 160
5 B1Td2t Parodontium 1 ‘paro 1’ 6 160
5 B1Td4p Functie en functieherstel 1 ‘functieherstel 1’ 5 130
6 B1Ti1tr Röntgenologie ‘röntgenologie’ 4 120
Totaal jaar B-1 60 1680
Bacheloropleiding tandheelkunde: B2-jaar
1 B2We1t Wetenschappelijke basisvaardigheden 2 [1] ‘wetenschap 2’ 6 160
3 B2Me1t Ontstekingen en infecties ‘medisch 1’ 4 120
4 B2GM3t Communicatie met en rond patiënten 1 ‘communicatie 1’ 3 80
4 B2GM6r Professionele ontwikkeling 2 ‘ontwikkeling 2’ 1 30
5 B2Td1p Restauratie van gebitselementen 2 ‘restauratie 2’ 11 320
5 B2Td2t Parodontium 2 ‘paro 2’ 2 40
5 B2Td3p Functie en functieherstel 2 ‘functieherstel 2’ 11 320
5 B2Td5t Lichaamsgroei, gelaatsgroei en gebitsontwikkeling ‘groei 1’ 7 200
6 B2Ti3pr Integrale zorg 1: diagnostiek, behandelplanning en preventie ‘integrale zorg 1’ 10 280
7 B2Kv1t Vrije keuze ‘keuze 1’ 5 130
Totaal jaar B-2 60 1680
Bacheloropleiding tandheelkunde: B3-jaar
1 B3We1t Wetenschappelijke basisvaardigheden 3 ‘wetenschap 3’ 11 320
3 B3Me1t Hormonen, darmstelsel, genetica en urogenitaal stelsel ‘medisch 2’ 6 160
3 B3Me2t Hoofd en hals 2 ‘hoofd-hals 2’ 6 160
4 B3GM3t Communicatie met en rond patiënten 2 ‘communicatie 2’ 3 80
4 B3GM6r Professionele ontwikkeling 3 ‘ontwikkeling 3’ 1 30
5 B3Td1t Endodontium 1 ‘endo 1’ 6 160
5 B3Td2k Parodontium 3 ‘paro 3’ 3 80
5 B3Td3p Functie en functieherstel 3 ‘functieherstel 3’ 5 150
5 B3Td3k Functieherstel bij edentaten ‘edentaten’ 4 110
5 B3Td5t Toegepaste groei en ontwikkeling ‘groei 2’ 6 160
6 B3Ti3k Integrale zorg 2: eenvoudige behandeling ‘integrale zorg 2’ 5 150
6 B3Ti1t Pijn ‘pijn’ 4 120
Totaal jaar B-3 60 1680
Totaal van de Bacheloropleiding 180 5040
[1] Wetenschappelijke basisvaardigheden 2 bestaat uit onderdeel 2a en 2b (resp. B2We1ta en B2We1tb)
blokcodes cursief = oude Master
MASTERPROGRAMMA
Lijn Code Bloknaam Nickname EC sbu
Masteropleiding tandheelkunde: M-1 jaar
1 M1We1t Wetenschappelijke vaardigheden 4: methodologie 2 wetenschap 4 3 80
2 M1GM6r Professionele ontwikkeling 4 ontwikkeling 4 1 30
4 M1Me1t Alg. medische problematieken in relatie tot het hoofd-halsgebied hoofd-hals 3 6 160
5 M1Td3t Verdieping functie en functieherstel 4 functieherstel 4 6 160
5 M1Td7t Verdieping klinische cariologie en parodontologie cario-paro 4 120
5 M1Td8t Kind, gebitsontwikkeling en behandelplanning gebitsontwikkeling 7 190
5 M1Td7p Preklinische vaardigheidstraining: paro-endo-functieherstel skillslab / prekliniek 3 100
5 M1Td4s Intern co-scap MKA-chirurgie UMCN MKA-intern 4 120
6 M1Ti3t Academisch klinisch redeneren 1 klinisch redeneren 1 6 160
6 M1Ti5k Integrale Tandheelkunde: Masterklinieken 1 masterkliniek M1 11 310
6 M1Ti2kr Integrale Tandheelkunde: kinderen jeugdigen 1 3 80
6 M1Ti4t Ouderentandheelkunde gerodontologie 5 140
7 M1Kp1r Profieloriëntatie profieloriëntatie 1 30
Totaal jaar M-1 60 1680
Masteropleiding tandheelkunde: M-2 jaar
1 M2We1t Wetenschappelijke vaardigheden 5 wetenschap 5 3 80
2 M2GM6r Professionele ontwikkeling   5 ontwikkeling 5 1 30
2 M2GM4t Tandheelkundige gezondheidszorg gezondheidszorg 2 4 100
4 M2Me3t Medisch-tandheelkundige interactie medisch 3 4 120
4 M2Me4t Hoofd en hals vanuit multidisciplinair perspectief hoofd-hals 4 4 120
6 M2Ti3t Academisch klinisch redeneren 2 klinisch redeneren 2 6 160
6 M2Ti5k Integrale Tandheelkunde: masterklinieken 2 masterkliniek M2 11 320
6 M2Ti2k Integrale Tandheelkunde: kinderen jeugdigen 2 3 80
6 M2Ti1t Capita: medisch/technische vernieuwingen capita vernieuwingen 4 110
7 M2PXtp Profiel X [1]: theorie en verdieping Profiel X 14 400
- Verdieping theorie profiel theorie (6 EC, 160 sbu)
- Preklinische vaardigheidstraining profiel preklinisch (4 EC, 120 sbu)
- Profielgebonden wetenschappelijke vaardigheden 5: evidentie profiel evidentie (2 EC, 40 sbu)
- Profielgebonden gedragswetenschappelijke thema’s profiel gedrag (3 EC, 80 sbu)
7 M2PX1k Profiel X: kliniek 1 profiel kliniek 1 6 160
Totaal jaar M-2 60 1680
Masteropleiding tandheelkunde: M-3 jaar
1 M3We1s Wetenschappelijke vaardigheden 6: onderzoeksstage wetenschap 6 17 480
2 M3GM6r Professionele Ontwikkeling 6 ontwikkeling 6 1 30
2 M3GM5t Vestiging, praktijkvoering / organisatie / team praktijkvoering 6 160
5 M3Td4s Extern co-schap MKA-chirurgie MKA-extern 6 160
6 M3Ti3kr Integrale tandheelkunde in teamverband integraal team 16 410
Integrale Tandheelkunde: masterklinieken 3
Academisch klinisch redeneren
6 M3Ti4k Integrale tandheelkunde: kwetsbare ouderen integraal ouderen 3 80
M3Ti5k Praktijkstage en spoedopvang praktijkstage en spoedopvang 4 150
7 M3PX1k Profiel X: kliniek 2 profiel kliniek 2 4 120
7 M3Kv1t Vrije keuze keuze 2 3 90
Totaal jaar M-3 60 1680
Totaal van de Masteropleiding 180 5040

CODERINGSSYSTEEM

Jaar

Curriculumlijn

Discipline / deelgebied

Vorm / fase / sequentie

B1

B2

B3

M1

M2

M3

We = wetenschap

1

t    =   theorie
p   =   preklinische  vaardigheden
k   =   klinische vaardigheden
s   =   stage
r    =   individueel portfolio
X   =   R, C of K, afhankelijk van gekozen profiel
R   =   reconstructief
C   =   chirurgisch
K   =   kind en ontwikkeling

GM =   gedrag en maatschappij

1   =   oriëntatie
2   =   teams
3   =   communicatie
4   =   stelsel zorg
5   =   praktijkvoering
6   =   professionele ontwikkeling

Ba = basisvakken

1   =   ademhaling en circulatie
2   =   hoofd/hals
3   =   beweging, zenuwstelsel en anaesthesie

Me = medisch

1   =   algemeen medisch
2   =   oral medicine

Td = tandheelkundig deelgebied

1   =   cario / endo
2   =   parodontologie
3   =   functie (-herstel)
4   =   mka chirurgie
5   =   ortho
6   =   klinische endo

Ti =   integrale tandheelkunde

1   =   algemeen: diagnostiek en plan
2   =   kinder thk
3   =   volwassenen thk
4   =   ouderen thk

Kp /Kv en PX = keuze of profiel

1   =   oriëntatie
K   =   keuze / voorkeurbepaling
v   =   vrije keuze
P/p   =   profiel
r   =   revisie