Zoek in de site...

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) vormt net als Tandheelkunde een afdeling binnen het Radboudumc. Vanwege de grote betrokkenheid van MKA bij het onderwijs Tandheelkunde staat deze afdeling apart genoemd in dit hoofdstuk. 

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) is de discipline, die zich bezighoudt met de diagnostiek en de (chirurgische) behandeling van afwijkingen van het mond-, kaakgebied, inclusief de omgevende weke delen en het gezichtsskelet. Meer specifiek betekent dit dat er aandacht is voor de oncologische zorg in het hoofd-halsgebied, voor de aangezichtschirurgie, voor de behandeling van aangeboren afwijkingen, voor orthognatische chirurgie, voor implantologie, voor preprothetische chirurgie, voor dento-alveolaire chirurgie, voor kaakgewrichtschirurgie en voor traumatologie in het hoofd-halsgebied.

Naast de patiëntenzorg en het onderzoek is er vanuit de Nijmeegse MKA-afdeling tevens veel aandacht voor opleiding (assistenten MKA) en onderwijs (vooral voor de studenten Tandheelkunde).

Studenten Tandheelkunde krijgen praktijkonderwijs aangeboden in de vorm van een intern coschap van drie weken op de MKA-afdeling van het Radboud UMC (M1-jaar) en een extern coschap van vier weken in een perifere MKA-afdeling (M3-jaar) in Arnhem, Breda, Enschede, Helmond of Rotterdam. Gedurende deze coschappen wordt de student actief betrokken bij de werkzaamheden op de polikliniek en in de operatiekamers om zo de noodzakelijke inzichten te verwerven en praktische ervaring op te doen. Aan het eind van de coschappen wordt de student  in staat geacht eenvoudige chirurgische ingrepen uit te kunnen voeren.

Ten slotte bestaat voor een beperkt aantal studenten de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs in het chirurgisch profiel. Zie voor meer informatie elders in deze studiegids.

Meer informatie en contactgegevens vindt u via deze link.