Zoek in de site...

Masterprogramma op hoofdlijnen

Studenten doorlopen de klinische fase in een vaste reeks episodes. Het merendeel van de episodes vangt aan met het voorbereidend Centraal Klinisch Onderwijs, waarna één of meer coassistentschappen of de onderzoekstage volgen. De episode wordt meestal afgesloten met afsluitend Centraal Klinisch Onderwijs.

Centraal Klinisch Onderwijs

Het centraal klinisch onderwijs is bedoeld om de student zo goed mogelijk te voorzien van theoretische en praktische bagage voor de coschappen, te laten reflecteren op eigen functioneren en de vakinhoudelijke aspecten en om competenties te toetsen. De onderwijsblokken vormen een herkenbare en coherente lijn door de hele klinische fase, waarvan het merendeel gesplitst is in een voorbereidend deel en een afrondend deel. Tijdens de voorbereidende CKO's worden studenten intensief getraind voor de coassistentschappen. Groepsgewijs ontvangen zij in het Klinisch Trainings Centrum onderwijs in onder meer medisch-technische, gesprekstechnische en cognitieve vaardigheden. In de afrondende CKO's worden de ervaringen in de coassistentschappen besproken en via opdrachten verwerkt. De cursus Introductie klinische fase is de eerste praktische gelegenheid voor coassistenten om poliklinische ervaring op te doen in het Radboudumc.

Kern coassistentschappen

Dit is een serie klinische stages die iedere student volgt en waarin hij kennis maakt met, en de praktische geneeskunde leert via, het begeleid werken met patiënten. De meeste stages hebben een duur van 4 of 8 weken - en ze worden gevolgd in het Radboudumc of in de geaffilieerde instellingen en praktijken.

Keuze coassistentschappen

In enkele coassistentschappen kan de student vrije invulling geven aan zijn of haar voorkeuren voor bepaalde disciplines. Het vrij keuzecoassistentschap geeft de coassistent de kans om werkzaam te zijn binnen een specialisme waarvoor de meeste interesse bestaat. Degenen die ervaring willen opdoen met de gezondheidszorg in een niet-westers land hebben de mogelijkheid om zich aan te melden voor het coassistentschap ontwikkelingslanden (OWL, duur van 12 weken).

Onderzoekstage

Gedurende deze stage van 14 weken (het voorbereidend deel van 2 weken meegerekend) participeert de student in een wetenschappelijk onderzoek. Oproepen voor deelname aan dergelijke projecten worden gepubliceerd op de vacatureladder stages voor studenten Faculteit der Medische Wetenschappen.

Gemiddeld aantal contacturen

Tijdens de CKOvoor blokken is het aantal contacturen gemiddeld tussen de 16 en 23 uur/week, tijdens de CKOna blokken tussen de 12 en 21 uur/week, CKO8 8 uur/week, CKO9 12 uur/week. Voor de coschappen geldt ongeveer 48 uur/week.