Zoek in de site...

Affiliatiecoördinator

  • Affiliatiecoördinator De coördinatoren van de affiliaties sturen de stagemogelijkheden aan voor de verschillende disciplines binnen hun instelling. Zij zijn tevens de contactpersoon voor het Onderwijsmanagementteam voor de klinische fase (OMT-2). Deze onderwijsfunctie is van toepassing op de grotere geaffilieerde instellingen die participeren in het klinisch onderwijs. Taken van de affiliatiecoördinator zijn:
  • onderhouden van regelmatig contact met het OMT-2
  • onderhouden van regelmatig contact met de coassistentenopleiders van de verschillende disciplines binnen de eigen instelling
  • bewaken van de realisatie van algemene en disciplinegebonden doelstellingen op de betreffende locatie
  • zorg dragen voor voldoende onderwijsfaciliteiten binnen de eigen instelling
  • aanspreekpunt in algemene zin voor coassistenten die problemen ondervinden binnen de instelling
  • het leveren van een actieve bijdrage aan het opleiden, begeleiden en beoordelen van coassistenten
  • het participeren in de kwaliteitszorgprocedure in het klinisch onderwijs, in het bijzonder waar het optimalisering van het onderwijs betreft in de praktijk van de eigen instelling
  • het participeren in de (organisatie van de) onderwijskundige professionalisering van docenten, zowel op specialist als arts-assistentniveau, die het opleiden en begeleiden van coassistenten tot taak hebben.