Zoek in de site...

coassistentenopleider

 • Coassistentenopleider Een belangrijke rol in de stages spelen de coassistentenopleiders. Dit zijn senior stafleden die leiding geven aan de klinische stage ter plaatse. De coassistentenopleider is verantwoordelijk voor:
 • het mede up-to-date houden van informatie over het coassistentschap op de website
 • een kwalitatief goede uitvoering van het programma op de betreffende locatie
 • een goede introductie van nieuwe coassistenten op de betreffende locatie
 • instructie aan de directe begeleiders
 • supervisie aan de directe begeleiders
 • het voeren van begeleidingsgesprekken met de coassistenten
 • de bewaking van het bereiken van de onderwijsdoelstellingen op de betreffende locatie
 • de eindgesprekken met de coassistent op de betreffende locatie
 • de uitvoering van de coassistentenbeoordeling conform het voorgeschreven protocol op de betreffende locatie
 • de onderwijsevaluatie op de betreffende locatie volgens de voorgeschreven systematiek
 • de rapportage aan de stagecoördinator in het Radboudumc die eindverantwoordelijk is voor de betreffende stage.