Zoek in de site...

stagecoördinator

 • Stagecoördinator De stagecoördinator (afkomstig uit het Radboudumc en tevens voorzitter van de stagecommissie) is eindverantwoordelijk voor het gehele coassistentschap in de betreffende discipline.
  • de formulering van de disciplinegebonden doelstellingen van de stage
  • het up-to-date houden van de informatie over het coassistentschap in de stageboeken en op de website
  • de inhoud van het stageprogramma
  • de roostersystematiek en de weekprogramma's binnen de stage
  • de stagebeoordeling van coassistenten (eindverantwoordelijkheid)
  • aansturing van en afstemming met de coassistentenopleiders op de locaties
  • het organiseren van regelmatig disciplineoverleg voor de stage
  • rapportage en evaluatie aan het OMT-2.
 • Zijn takenpakket bestaat uit: