Zoek in de site...

Commissies

Voor elk coassistentschap is een stagecoördinator benoemd. Deze is voorzitter van de stagecommissie waarin de coassistentenopleiders zitting hebben die werkzaam zijn in de betreffende discipline van de stagebiedende instellingen. De stagecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het coassistentschap, d.w.z. het formuleren van de disciplinegebonden doelstellingen, het programma op de verschillende afdelingen resp. locaties en de kwaliteit van het geboden onderwijs.

Overzicht van de episode- en stagecoördinatoren van de klinische fase (per 01-06 2018):

Episode (coördinator)

Onderdeel

Stagecoördinator

1 (Dr. J. Deinum)

CKO1v

Dr. J. Deinum

CIKF

Mw.dr. P.J.M. van Gurp

Coschap interne geneeskunde

Dr. B. Schouwenberg

CKO1n

Dr. J. Deinum

2 (Dr. A.C. Kappelle)

CKO2v

Dr. A.C. Kappelle

Coschap neurologie

Dr. C.G.J. Saris

Coschap psychiatrie

Mw.dr. M.H.C.T. van Beek

CKO2n

Dr. A.C. Kappelle

3 (Dr. A.J.A. Bremers)

CKO3v

Dr. A.J.A. Bremers

Coschap chirurgie

Dr. E.C.T.H. Tan

CKO3n

Dr. A.J.A. Bremers

4 (Mw.drs. P. Bot)

CKO4v

Mw.drs. P. Bot

Coschap kindergeneeskunde

Dr. J.M.T. Draaisma

CKO4n

Mw.drs. P. Bot

5 (Drs. L. Dukel)

CKO5v gyn/vk

Drs. L. Dukel

Coschap gynecologie en verloskunde

Drs. L. Dukel

CKO5v SEG

Mw.mr.drs. M.E.B. Morsink

Coschap spoedeisende geneeskunde

Mw.mr.drs. M.E.B. Morsink

CKO5n

Drs. L. Dukel

6 (Dr. A.R.T. Scheffer)

CKO6v

Dr. A.R.T. Scheffer

Coschap oogheelkunde

Prof.dr. J.E.E. Keunen

Dr. T. Theelen

Coschap KNO

Dr. F.J.A. van den Hoogen

Coschap dermatologie

Mw.dr. M.J.P. Gerritsen

7 (Dr. W.J.M.J. Gorgels)

CKO7v

Dr. W.J.M.J. Gorgels

Coschap ouderenzorg

Prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert

Coschap huisartsgeneeskunde

Drs. A.S.F. Busser

Coschap sociale geneeskunde

Prof.dr. J. van der Velden

CKO7n

Dr. W.J.M.J. Gorgels

8 (Dr. J.P.M. Frölke)

Keuzecoschap

(Prof.dr,. H. van Goor)

Onderzoeksstage

(Prof.dr. A.L.M. Verbeek)