Zoek in de site...

Programma B1

De propedeuse heeft een tweeledig doel: in de eerste plaats biedt zij de studenten een indruk van de verschillende aspecten van de opleiding. Op grond hiervan kunnen studenten vaststellen of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft de propedeuse een selecterend doel: als studenten het propedeuse-examen op tijd halen, bestaat er een redelijke garantie dat zij de rest van de bachelorfase met succes kunnen doorlopen.

Gedurende het propedeutische jaar leggen studenten de basis voor een goede beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift en verwerven zij elementaire kennis van de literatuur, de cultuur, het politiek-maatschappelijke bestel en de geschiedenis van Duitsland, alsmede van de eerste basis van de taalkunde van het Duits.

Als eindtermen van de propedeuse gelden:

  • studenten hebben basiskennis en een globaal overzicht van de belangrijkste culturele, historische en maatschappelijke aspecten van Duitsland;
  • Studenten beschikken over een productieve en receptieve beheersing van het Duits in woord en geschrift die een verantwoorde basis vormt voor de uitbouw ervan tot het uiteindelijk nagestreefde near-native niveau (C2 (CEFR));
  • Studenten bezitten elementaire kennis, technieken en vaardigheden op het terrein van communicatie en informatieverwerking.
  • Studenten kunnen een onderzoeksvraag formuleren en kunnen op correcte wijze citeren.

Overzicht van alle B1 cursussen voor studenten die in september 2018 beginnen aan de bachelor Duitse taal en cultuur: