Zoek in de site...

Programma B3 van de studierichting Engelse taal en cultuur

Derde jaar (B3) Code 1 2 3 4 EC
English Studies Now LET-ETCENB301 X X 5
Fools and Furies: The Early Modern Stage LET-ETCENB302 X X 5
Pragmatics in Translation LET-ETCENB303 X X 5
BA cursus en werkstuk LET-ETCENB300L (letterkunde)
LET-ETCENB300T (taalkunde)
X X 10
Core Curriculum 3: Geesteswetenschappen en samenleving* LET-CC300 X X 5
Majoruitbreiding en/of minorruimte**
Interne keuzevakken en/of minorvakken X X X X 30
Totaal aantal studiepunten 60

*Core Curriculum 3 bestaat uit twee delen en wordt verzorgd in het tweede semester. In het eerste deel van de cursus, "De kritische academicus" (periode 3), leren studenten na te denken over de maatschappelijke relevantie van de geesteswetenschappen in het algemeen en hun eigen opleiding in het bijzonder. Het tweede deel van de cursus, "De academicus op de werkvloer" (periode 4), is gericht op loopbaanoriëntatie.

**Studenten van de studierichting Engelse Taal en Cultuur die vóór 1 september 2018 aan hun studie zijn begonnen kiezen in de B2 en B3 in totaal drie interne keuzevakken ter aanvulling op hun major (samen 15 ec; zie vakkenoverzicht hieronder), en twee minorpaketten (samen 30 ec). In het postpropedeutische curriculum zijn drie momenten ingeruimd waarbinnen je deze vakken kunt inplannen: in semester 2 van de B2 (15 ec ruimte); semester 1 van de B3 (15 ec ruimte) en semester 2 van B3 (15 ec ruimte). Alleen voor een vrije minor dient goedkeuring aangevraagd te worden via de studieadviseur aan de examencommissie. Je mag maximaal 15 studiepunten aan propedeusecursussen kiezen bij de invulling van je minorruimte. Zie voor een samenvatting van de regels met betrekking tot minoren ook: http://www.ru.nl/stip/studie-informatie/studiegids-minorgids/

De interne keuzevakken hebben betrekking op de Engelse taalkunde, en de Engelse en Amerikaanse letterkunde en cultuur. Studenten hebben vrije keuze uit deze vakken, maar er wordt aangeraden vakken te volgen die voorbereiden op een eventueel te volgen masteropleiding (bijv. Taalwetenschappen, Letterkunde, of Amerikanistiek). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in plaats van een minor uit de minorgids een vrije minor samen te stellen met nog niet gevolgde interne keuzevakken van de eigen opleiding. Studenten kiezen dus drie interne keuzevakken ter aanvulling van de major, en kunnen nog maximaal drie interne keuzevakken inzetten als vrije minor. Het is mogelijk om de vrije minorruimte te benutten om het keuzevak Translation Dutch-English and English-Dutch uit te breiden met een vertaalstage om op die manier een vertaalminor van 15 studiepunten samen te stellen.