Zoek in de site...

Programma B3

Derde jaar (B3) Code 1 2 3 4 EC
Themacollege keuze * X X 10
Minor 1 zie minorgids X X 15
Minor 2 zie minorgids X X 15
Core curriculum vak 2 keuze X X 5
Core curriculum vak 3 LET-LETCC300 X X 5
Bachelorwerkstuk LET-GESB3100 X X 10
Totaal 60

De plaats van het derde bachelorjaar (B3) in de Bacheloropleiding Geschiedenis

In B3 neemt de complexiteit van de opdrachten verder toe. Van de student wordt een grotere mate van zelfstandigheid verwacht in de voorbereiding en uitvoering van historisch onderzoek. De eerder in de opleiding opgedane kennis en vaardigheden worden uitgebouwd, voornamelijk in werkgroeponderwijs. Onder de begeleiding van een docent schrijft de student het bachelorwerkstuk als sluitstuk van de bacheloropleiding Geschiedenis.

Minoren

Uitleg over de minoren is te vinden in de minorgids. In de minorgids staat aangegeven welke cursussen de opleiding Geschiedenis aanbiedt aan studenten van andere opleidingen. Ook studenten Geschiedenis kunnen een minor Geschiedenis volgen. Zij kunnen hiervoor, naast de verdiepingspakketten, kiezen uit de volgende cursussen:

LET-GESB990 Bronnen van de Nieuwe Tijd
LET-GESB991 Filosofie van de geschiedenis. Over doel en einde van de geschiedenis


* Themacolleges:

LET-GESB3203 Armoede en ongelijkheid in pre-industrieel Europa
LET-GESB3205 Save the children? Kinderen in koloniale veranderingsprocessen in Nederlands-Indië, 1860-1962
LET-GESB3206 De vorstelijke dynastie in Europa, 1500-1800
LET-GESB3207 Changing answers to social questions in Europe and the United States (1870-1940)
LET-GESB3208 City life in the Mediterranean (500 BC – 1500 AD)