Zoek in de site...

Premasters

Het premasterprogramma dat de opleiding Geschiedenis aanbiedt omvat in principe 60 studiepunten, maar alle aanvragen voor toelating tot de premaster worden individueel beoordeeld. In beginsel hanteert de toelatingscommissie de volgende regeling.

HBO-Geschiedenis

Studenten die in het bezit zijn van een tweedegraads HBO-getuigschrift Geschiedenis hebben toegang tot het onderstaande premasterprogramma. Met dit programma verwerven zij een certificaat waarmee zij tot alle drie de masterprogramma’s van Geschiedenis worden toegelaten (Eternal Rome, Geschiedenis en Actualiteit, Politiek en Parlement).

Premasterprogramma

ec

per.

Historisch Ambacht

5

1

Tijdvakken Oudheid 1 en 2 of Nieuwe Tijd 1 en 2

10

1-2

Wijsgerige Reflectie: Geschiedfilosofie B1

5

4

Europa historisch beschouwd 1 en 2

5+5

1-2

Onderzoekslaboratorium

5

2

Een vak van 5 ec naar keuze uit het Verdiepingspakket Geschiedenis

5

3, 4 of 3-4

Themacollege

10

3-4

Bachelorwerkstuk

10

3-4

Totaal

60


Afgeronde BA (WO)

Studenten die in het bezit zijn van een BA-diploma komen mogelijk in aanmerking voor een verkort programma.