Zoek in de site...

Programma B3

Cursussen Cursuscode EC 1 2 3 4
Denken over Kunstgeschiedenis LET-KGB215 5 X X
Werkgroep en excursie Middeleeuwen LET-KGB320 10 X X
Periodewerkgroep (keuze) LET-KGB20018
LET-KGB30018
5 X X
Thematische keuzecursus (keuze) LET-KGB703
LET-KGB701
LET-KGB704
5 X X X X
Architectuur LET-KGB330 5 X X
CC 3 LET-LETCC300 5 X X
Minor 2 15 X X X X
Bachelorwerstuk + werkgroep LET-KGB400 10 X X
Totaal 60 15 15 15 15

Extracurriculair aanbod

Naast het onderwijsaanbod in de bacherloropleiding Kunstgeschiedenis is het mogelijk andere kunsthistorische cursussen te volgen.

Indien deze cursussen succesvol worden afgerond, kunnen de daarmee behaalde studiepunten niet worden meegeteld in het regulier curriculum. Wel kunnen de cursussen als 'extracurriculaire' vakken worden opgenomen in het diplomasupplement. Daarnaast is het onder bepaalde voorwaarden en na toestemming van de Examencommissie mogelijk deze vakken op te nemen in een een vrije minor. Voor studenten Kunstgeschiedenis relevante voorbeelden van dergelijke vakken zijn:

-de cursus plus stage Kunsthistorisch documenteren die wordt aangeboden door het Centrum voor Kunstistorische Documentatie (CKD) van de Radboud Universiteit,

- de cursus American Art die deel uitmaakt van het programma Amerikanistiek van de opleiding Engelse taal en cultuur.

- cursussen die worden georganiseerd in samenwerking met andere universiteiten in Nederland (zoals Licht op Italië).

- cursussen die worden aangeboden door de verschillende Nederlandse instituten in het buitenland (zoals het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence (NIKI) en het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR)).