Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Met ingang van september 2018 is de opleiding gestart met een nieuw programma. Dat betekent dat dit studiejaar (2018-2019) het eerste jaar vernieuwd wordt.

In het eerste jaar zijn de volgende vakken vervangen, van naam veranderd of komen te vervallen:

2017-2018 2018-2019
- Middeleeuwen. Letterkunde 1

- Eeuwig gaat voor ogenblik: de Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden

- Gouden Eeuw. Letterkunde 2 - Schrijvers op de zeepkist: literatuur en engagement in de vroegmoderne tijd
- Achttiende Eeuw. Letterkunde 3 - De literatuur draait door: rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste

- Taal in de middeleeuwen, Middelnederlands

- Taal in de Gouden Eeuw: vroegnieuwnederlands

- Middelnederlands en vroegnieuwnederland

- Zinsstructuur: syntaxis - Van woord tot zin
- Klankstructuur: Fonologie -
- Taal en overtuiging: retorica en argumentatie - Argumentatie, retorica en publiek debat

In het tweede jaar zijn de volgende vakken vervangen of komen te vervallen:

2017-2018

2018-2019

- Taal en overtuiging 1: tekstontwerp

- Ontwerp van overtuigende teksten

In het studiejaar 2018-2019 worden andere keuzevakken aangeboden dan in 2017-2018

2017-2018

2018-2019

Tweede en derde jaar:
- Digital Humanities
- Toekomstroman in de 19de eeuw
- Schoolvak Nederlands

Tweede en derde jaar:

- Losgezongen van hun betekenissen: poëzie-analyse
- Experimenteel onderzoek

- Een cursus uit de minoren ‘Mediëvistiek’, ‘Psycholinguïstiek’, ‘Journalistiek’ en ‘Nogal logisch’

Derde jaar:

Tutorial Letterkunde

Derde jaar:

Van Adam tot Zeus

Voor alle vakken die in 2018-2019 niet meer aangeboden worden, zijn er regelingen ter vervanging getroffen. Het gaat om het eerstejaars vak 'Taal in actie: Discourse-analyse'; de tweedejaarsvakken 'van Adam tot Zeus' en 'Experimenteel onderzoek' ; en de derdejaarsvakken 'Literaire Canon' en 'Tekstanalyse'. Studenten die één of meer van deze vakken niet hebben gehaald, wordt zeer sterk aangeraden een afspraak te maken met de studieadviseur via de website van de Studenten Informatiepunt Letteren.