Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-NTCB321 Van Adam tot Zeus (5 ec)
LET-NTCB138 Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (5 ec)
LET-NTCB300LK Bachelorwerkstuk Letterkunde (10 ec)
LET-NTCB300TK Bachelorwerkstuk Taalkunde (10 ec)
LET-NTCB300TB Bachelorwerkstuk Taalbeheersing (10 ec)
LET-NTCB133 Betekenis van woorden en zinnen: semantiek (5)
LET-NTCB220 Constituenten- en zinsstructuur in het Nederlands (5 ec)
LET-KGCC200 Core Curriculum course 2: Golden Ages (5 ec)
LET-LETCC100 Core Curriculum vak 1: Wijsgerige reflectie: Geschiedenis van het denken (5 ec)
LET-LETCC200 Core Curriculum vak 2: De Academicus voor de Klas (5 ec)
LET-GLTCCC200 Core Curriculum vak 2: De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur (5 ec)
FTR-RTCC200 Core Curriculum vak 2: The Silk Road (5 ec)
FTR-THCC200 Core Curriculum vak 2: Intellectuele geschiedenis van het christendom (5 ec)
LET-ACWCC200 Core Curriculum vak 2: Van Homerus tot Houellebecq (5 ec)
LET-TWCC200A Core Curriculum vak 2: Woorden en woordgebruik (5 ec)
LET-LETCC300 Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving (5 ec)
LET-NTCB116 De Literatuur Draait Door: rol en functie van Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw (5) ec
LET-NTCB115 Eewig gaat voor ogenblik: de Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden (5 ec)
LET-NTCB341 Experimenteel onderzoek
LET-NTCB127 Fonetiek (2,5 ec)
LET-NTCB124 Inleiding Taalkunde (2,5 ec)
LET-NTCB223 Kwantitatieve Methoden in de Neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB340 Losgezongen van hun betekenissen: Poëzieanalyse (5 ec)
LET-NTCB128 Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands (5 ec)
LET-NTCB211 Modern Vlaanderen: Letterkunde 5 (5 ec)
LET-NTCB302 Neerlandistiek Statistiek (5 ec)
LET-NTCB210 Negentiende eeuw: Letterkunde 4 (5 ec)
LET-NTCB230 Ontwerp van overtuigende teksten (5 ec)
LET-NTCB140 Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek (5 ec)
LET-NTCB117 Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw LET-NTCB117(5 ec)
LET-NTCB221 Taal en Cognitie: Inleiding Psycholinguïstiek (5 ec)
LET-NTCB130 Taal en Media (5 ec)
LET-NTCB232 Taal in actie: discourse-analyse
LET-NTCB222 Taalverandering in context (5 ec)
LET-NTCB330 Tutorial Taalbeheersing (5 ec)
LET-NTCB320 Tutorial Taalkunde (5 ec)
LET-NTCB212 Twintigste eeuw: Letterkunde 6 (5 ec)
LET-NTCB301 Verdieping letterkunde (5 ec)
LET-NTCB110 Wat is literatuur (5 ec)
LET-NTCB136 Woordstructuur: morfologie (2,5 ec)