Zoek in de site...

Programma B2

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Negentiende eeuw: Letterkunde 4 LET-NTCB210 5 X
Modern Vlaanderen: Letterkunde 5 LET-NTCB211 5 X
Twintigste eeuw: Letterkunde 6 LET-NTCB212 5 X
Eenentwintigste eeuw: Letterkunde 7 LET-NTCB213 5 X
Constituenten- en zinsstructuur in het Nederlands LET-NTCB220 5 X X
Taal en cognitie: Inleiding in de Psycholinguïstiek LET-NTCB221 5 X X
Taalverandering in context LET-NTCB222 5 X X
Kwantitatieve methoden in de Neerlandistiek LET-NTCB223 5 X X
Ontwerp van overtuigende teksten LET-NTCB230 5 X X
Taal in actie: discourse-analyse LET-NTCB232 5 X X
Keuzevak Core Curriculum div. 5 X X

1 extra keuzevak in de major*
Losgezongen van hun betekenissen: Poëzieanalyse
Experimenteel onderzoekLET-NTCB340

LET-NTCB341

5 X X

* In het tweede Bachelorjaar kiest de student 1 extra majorvak uit de volgende vakken: 'Losgezongen van hun betekenissen: poëzie-analyse’, Experimenteel onderzoek of 1 vak uit de minoren ‘Mediëvistiek’, ‘Psycholinguïstiek’, ‘Journalistiek’ of ‘Nogal logisch’. In dat laatste geval mag het gekozen vak geen deel uitmaken van een minor die door de student wordt gevolgd of gevolgd gaat worden