Zoek in de site...

Programma B2 Frans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 50 studiepunten. Daarnaast worden er twee modules van het Core Curriculum gevolgd.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 15 EC 1 2 3 4
Compétences orales 3

Compétences orales 4

LET-RTCBF201A
LET-RTCBF201B

X X X X
Renforcement grammatical + traduction LET-RTCBF202 X X
Onderzoekscollege 1: Écriture scientifiq

LET-RTCBF117

X X
Letter- en cultuurkunde 15 EC
Littérature et société (XVIIe-XIXe siècles) LET-RTCBF210 X X
Littérature et société (XXe-XXIe siècles) LET-RTCBF211 X X
Atelier culture: identités post-coloniales LET-RTCBF206 X X
Taalkunde 10 EC
Apprendre le français LET-RTCBF209 X X
Van Klank tot Woord LET-ETCBEN213 X X
Taal-, letter- en cultuurkunde 10 EC
La communication en entreprise LET-RTCBF205 X X
Tendances actuelles de la recherche LET-RTCBF207 X X
Core Curriculum 10 EC
Wijsgerige reflectie LET-LETCC100 X X
Kennis en inzichten in de humaniora (keuzevak) LET-LETCC200 X X
Totaal aantal studiepunten 60