Zoek in de site...

Programma B2 Spaans

In het tweede bachelorjaar bestaat de major uit 50 studiepunten. Daarnaast worden er twee modules van het Core Curriculum gevolgd.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheden 10 EC 1 2 3 4
Spaans 3: Communicatieve Vaardigheden RTCBS201 X X
Spaans 4: Communicatieve Vaardigheden RTCBS202 X X
Letterkunde 10 EC
Estudios de Recepción RTCBS204 X X
El Quijote y sus trayectos RTCBS209 X X
Cultuurkunde 15 EC
Actualidades literarias, culturales y políticas RTCBS211 X X
Representaciones culturales en el mundo hispánico RTCBS210 X
Identidad y diversidad: México y los Estados Unidos RTCBMIS603 X
Core Curriculum 10 EC
Wijsgerige reflectie LET-LETCC100 X X
Kennis en inzichten in de humaniora (keuzevak) LET-LETCC200 X X
Taalkunde 15 EC
Lengua, cultura y sociedad RTCBS206 X X
Van Klank tot Woord LET-ETCBEN213 X X
Español como segunda lengua RTCBS208 X X
Totaal 60