Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-TWB322 Afasie (5 ec)
LET-TWB323 Akoestische fonetiek (5 ec)
LET-TWB300A Bachelorwerkstuk (10 ec)
LET-KGCC200 Core Curriculum course 2: Golden Ages (5 ec)
LET-LETCC200 Core Curriculum vak 2: De Academicus voor de Klas (5 ec)
LET-GLTCCC200 Core Curriculum vak 2: De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur (5 ec)
FTR-RTCC200 Core Curriculum vak 2: The Silk Road (5 ec)
FTR-THCC200 Core Curriculum vak 2: Intellectuele geschiedenis van het christendom (5 ec)
LET-ACWCC200 Core Curriculum vak 2: Van Homerus tot Houellebecq (5 ec)
LET-TWCC200A Core Curriculum vak 2: Woorden en woordgebruik (5 ec)
LET-LETCC300 Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving (5 ec)
LET-TWB129 Fonetiek (5 ec)
LET-TWB233 Forensische linguïstiek (5 ec)
LET-TWB248 Geletterdheid (5 ec)
LET-TWB238 Syntaxis (5 ec)
LET-TWB228 Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal (5 ec)
LET-TWB114 Informatieverwerking (5 ec)
LET-TWB134 Inleiding taal- en spraakpathologie (5 ec)
LET-TWB131A LingLab 1 (5 ec)
LET-TWB236A LingLab 2 (5 ec)
LET-TWB236B LingLab 3 (5 ec)
LET-TWB132 Moedertaalverwerving (5 ec)
LET-TWB321 Neurolinguïstiek (5 ec)
LET-TWB320 Pragmatiek (5 ec)
LET-NTCB221 Taal en cognitie: Psycholinguïstiek (5 ec)
LET-TWB116 Semantiek (5 ec)
LET-TWB243 Sociolinguïstiek (5 ec)
LET-TW-STAGEBA Stage (5 ec)
LET-TWB126 Statistiek 1 (5 ec)
LET-TWB201A Statistiek 2 (5 ec)
LET-TWB208 Statistiek 3 (5 ec)
LET-TWB135 Taalanalyse (5 ec)
LET-TWB128 Gebarentaal en dovencultuur (5 ec)
LET-TWCC100 Taalfilosofie (5 ec)
LET-TWB121 Taalkundige databestanden (5 ec)
LET-TWB249 Taalontwikkelingsstoornissen (5 ec)
LET-TWB242 Tweedetaalverwerving (5 ec)
LET-NTCB224 Fonologie (5 ec)
LET-TWB133 Van woord tot zin (5 ec)