Zoek in de site...

Programma B2

Hieronder zie je een schematisch overzicht van de verschillende B2-cursussen zoals verdeeld over de vier periodes. Alle cursussen in het tweede jaar worden gegeven op niveau 2.

B2 Cursuscode EC 1 2 3 4
Mentoraat -
Taal en cognitie: Inleiding Psycholinguïstiek LET-NTCB221 5 X X
Sociolinguïstiek LET-TWB243 5 X X
Fonologie LET-NTCB224 5 X X
LingLab 2 LET-TWB236A 5 X X
Core curriculumcursus 2* Keuze 5 X X
Statistiek 2 LET-TWB201A 5 X
LingLab 3 LET-TWB236B 5 X X
Tweedetaalverwerving: van kindertijd tot volwassenheid LET-TWB242 5 X X
Syntaxis LET-TWB238 5 X X
Keuze van 3 uit 9 majorvakken:
Taalontwikkelingsstoornissen LET-TWB249 (5) X
Het leren en onderwijzen van Nederlands als tweede taal LET-TWB228 (5) X X
Geletterdheid LET-TWB248 (5) X X
Forensische linguïstiek LET-TWB233 (5) X X
Statistiek 3 LET-TWB208 (5) X
Afasie LET-TWB322 (5) X X
Spraak, stem, gehoor LET-TWB250 (5) X
Akoestische fonetiek LET-TWB323 (5) X X
Taalverandering in context LET-NTCB222 (5) X X
Totaal aantal studiepunten keuzevakken 15
Totaal 60 ** ** ** **

* Je kunt hier kiezen uit een aantal vakken. 
** Het totale aantal studiepunten per periode is in B2 afhankelijk van de drie majorkeuzecursussen die de student kiest.