Zoek in de site...

Core curriculum Geesteswetenschappen

Cursus 1: wijsgerige reflectie
Cursus 2: kennis en inzicht in de humaniora
Cursus 3: Geesteswetenschappen en samenleving
Uitzonderingen

Het core curriculum Geesteswetenschappen heeft een tweeledig doel. Enerzijds ontwikkel je zicht op de geesteswetenschappelijke aard en oorsprong van je opleiding en anderzijds vergroot je je inzicht in de waarde van de geesteswetenschappen in de huidige samenleving. Geesteswetenschappers hebben een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen als cultuurdragers en cultuuroverdragers. Het core curriculum draagt bij tot de kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes die in dat kader worden gevormd en die uiteraard ook over de grenzen van je eigen (major-) vakgebied heen gaan. Dit curriculum bestaat uit drie cursussen van elk 5 ec:

Cursus 1: wijsgerige reflectie

In het kader van deze cursus worden via wijsgerige reflectie de basis en de grenzen van het vakgebied van je eigen opleiding verkend. Doel is een principieel kritische, d.w.z. academische, vragende houding te bevorderen, zowel ten aanzien van kennis als ook ten aanzien van je eigen leerproces. Deze cursus wordt gegeven in B1 of B2.

Cursus 2: kennis en inzicht in de humaniora

Ter invulling van deze 5 ec zijn acht cursussen ontworpen, waaruit je een keuze kunt maken. Deze cursussen worden verzorgd in het eerste semester. Bij sommige opleidingen is dit vak in B2 geplaatst, bij andere in B3. Dit betekent dat er zowel 2e als 3e jaarsstudenten aan deelnemen.

Alle cursussen worden verzorgd in het eerste semester in de vorm van hoorcolleges en de toetsvorm is een schriftelijk tentamen.

Collegetijden: dinsdagmiddag van 15.45-18.30 uur

tentamen: dinsdag 16 januari 2018, 15.45 -18.30 uur

herkansing: dinsdag 27 maart 2018 15.45-18.30 uur.

Let op: de colleges voor ‘De academicus voor de klas’ worden verzorgd op de donderdag van 15.45 tot 18.30 uur.

tentamen: dinsdag 16 januari 2018, 15.45 -18.30 uur

herkansing: dinsdag 27 maart 2018 15.45 – 18.30 uur

Je kunt een keuze maken uit de volgende 8 vakken:

Cursus 3: Geesteswetenschappen en samenleving

Geesteswetenschappen en samenleving bestaat uit twee delen en wordt jaarlijks verzorgd in het tweede semester:

In het eerste deel van de cursus, 'De kritische academicus' (periode 3), leer je na te denken over de maatschappelijke relevantie van de geesteswetenschappen in het algemeen en van je eigen opleiding in het bijzonder. Het tweede deel van de cursus, 'De academicus op de werkvloer' (periode 4), is gericht op loopbaanoriëntatie.

Uitzonderingen

Voor de cursussen 2 en 3:
als je geplaatst bent in de educatieve minor, of een semester naar het buitenland gaat, kan de programmering van de cursussen 2 en 3 van het core curriculum Geesteswetenschappen voor problemen zorgen. Je kunt dan bij de examencommissie een verzoek indienen om een vervangend vak te mogen volgen. Dit geldt zowel voor cursus 2 als voor cursus 3 (indien van toepassing eventueel een vak van de buitenlandse universiteit in kwestie) De inhoud van een dergelijke cursus moet wel passen in je totale studieprogramma, te beoordelen door de examencommissie.

Voor cursus 3:
Deze cursus wordt verzorgd in het tweede semester van B3 door per opleiding verschillende docenten.

Als je al vroeg weet dat je in je derde jaar naar het buitenland gaat en daardoor de nodige verschuivingen aan kunt brengen in je studieprogramma, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen om cursus 3 al in B2 te mogen volgen.

Als je voor je vertrek niets hebt kunnen regelen of als je de cursus wel gevolgd, maar niet gehaald hebt, zul je het in principe in je vierde jaar alsnog moeten doen. Als je niet kunt/wilt wachten tot het tweede semester van je vierde studiejaar, kan in sommige gevallen een cursus uit het eerste semester gekozen worden ter vervanging van cursus 3. Een dergelijke vraag bespreek je eerst met de studieadviseur en kun je vervolgens bij de examencommissie om goedkeuring vragen. Je komt alleen in aanmerking voor een dergelijke regeling als je aan de volgende criteria voldoet:

je moet aantonen dat je alleen deze cursus nog hoeft te volgen in het tweede semester. Als er nog meer onderdelen open staan voor het tweede semester, of als er nog zoveel open staat dat het niet aannemelijk is dat je alles in één semester af kunt ronden, moet je wachten tot de cursus in het tweede semester weer aangeboden wordt. Je moet hele goede redenen hebben voor het niet volgen of halen van cursus 3 in het tweede semester van B3 en dat aantonen ter beoordeling van de examencommissie.