Zoek in de site...

Doelstelling en eindkwalificaties

Beschrijving van de opleiding

De tweejarige master ‘Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen’ biedt je de mogelijkheid een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen in combinatie met je vakinhoudelijke mastertitel. Je volgt met andere woorden een geïntegreerde educatieve masteropleiding, waarin je niet alleen je wetenschappelijke competenties ontwikkelt, maar ook je didactische en pedagogische competenties. De opleiding is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Letteren, waar zich de vakinhoudelijke expertise op het terrein van de vakinhoud bevindt, en de Radboud Docenten Academie, die de eerstegraads lerarenopleidingen verzorgt.

Toekomstperspectief

Na afronding van de master ‘Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen’ beschik je over een eerstegraads lesbevoegdheid. Daarmee kun je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs in Nederland, maar ook op het HBO. Omdat je je lesbevoegdheid aan de universiteit hebt behaald, heb je goede papieren om les te geven in de bovenbouw van het vwo. Aangezien je in deze master de educatieve inhoud hebt geconfronteerd met vakinhoudelijke perspectieven, is deze master ook een uitstekende voorbereiding op een baan op het terrein van onderwijsontwikkeling en –beleid. Natuurlijk kun je met je geesteswetenschappelijke achtergrond ook terecht in de journalistiek, de communicatiesector of het culturele veld.

Website

Actuele informatie over de opleiding is te vinden op http://www.ru.nl/educatievemasternederlands

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinator van deze master is dr. Jeroen Dera: j.dera@let.ru.nl