Zoek in de site...

Overzicht programma

Dit programma kent twee instroommomenten: in september, aan het begin van het academisch jaar, en in februari. Studenten die in februari instromen, beginnen met de colleges uit periode 3 en 4. Deze studenten volgen dan ook het voorbereidingstraject op de masterscriptie.

Geschiedenis en Actualiteit kent een scriptietraject van een jaar. In het eerste semester (afhankelijk van het startmoment van de master ofwel in periode 1 & 2 ofwel in periode 3 & 4) schrijven studenten zich alleen in voor het voorbereidingstraject. In het daaropvolgende semester schrijven studenten zich in voor de Masterscriptie. Deelnemen aan de Masterscriptie kan alleen als de voorbereidingscursus met een voldoende is afgesloten.

Semester 1 is gelijk aan periode 1 en periode 2;
semester 2 is gelijk aan periode 3 en periode 4.

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Concepten en Debatten LET-GESM4101 5 5
Bronnen en Methoden LET-GESM4102 5 5
Keuze uit onderzoekscolleges
Geschiedenis en Actualiteit
Keuze * 10 5 5
Geschiedenis op bestelling LET-GESM4103 10 5 5
Keuze uit projectcolleges 
Geschiedenis en Actualiteit
Keuze ** 10 5 5
Masterscriptie Geschiedenis en Actualiteit Eerst LET-GESM4100VB
(voorbereiding Masterscriptie)

Dan LET-GESM4100
20 5 5 5 5
Totaal 60 15 15 15 15

* Onderzoekscolleges:
LET-GESM4134 Festivalisering van de cultuur. Twintigste-eeuwse Nederlandse festivals in historisch perspectief
LET-GESM4135 Nederlands 'lange oorlog' 1940-1050
LET-GESM4136 Nederlandse reuzen. Op zoek naar lengtegroei in de 19e en 20e eeuw

** Projectcolleges:
LET-GESM4154 Big data: Historische levenslopen
LET-GESM4157 Een gids over de zichtbare sporen van slavernij in de regio Arnhem/Nijmegen
LET-GESM4158 Achter de Vaandels (Katholiek Documentatiecentrum)
LET-GESM4159 Olympisch Studiecentrum

Desgewenst kan een projectcollege worden vervangen door een individuele stage. Studenten die dit wensen, zoeken op eigen initiatief een stageplek en bijhorend stageproject en treden hierover in overleg met de coördinator (f.meens@let.ru.nl). Zij dienen vervolgens een stagevoorstel in bij Career Service. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, krijgt de student een stagebegeleider toegewezen vanuit de opleiding. Voor meer informatie, neem contact op met de coördinator (f.meens@let.ru.nl).