Zoek in de site...

Overzicht programma

Kunstgeschiedenis

Cursuscode ects 1

2

3 4 Opmerkingen
Specialisatievakken (50 ects)
Kerncursus Kunstgeschiedenis LET-KGM597A

5

X
Themacollege, 5 ects, keuze uit:
-Themacollege, drie collegereeksen LET-KGM550 5 X X X
-Themacollege middeleeuwen LET-KGM551 5 X
-Themacollege vroegmodern LET-KGM552 5 X
-Themacollege modern LET-KGM553 5 X
Projectgroep, 10 ects, keuze uit:
-Projectgroep 1 (middeleeuwen) LET-KGM525 10 X X
-Projectgroep 2 (vroegmodern) LET-KGM526 10 X X
-Projectgroep 3 (modern) LET-KGM527 10 X

X

Stage Kunstgeschiedenis LET-KGM610 10 (X)

(X)

(X) (X) De periode waarin de stage wordt gelopen is afhankelijk van de beschikbaarheid van een stageplek/project.
Scriptie, incl scriptiewerkgroep en referaat LET-KGM670A 20 X X Werkgroep in periode 2
Keuze-onderdelen (10 stp)
Materials and Techniques in Early Netherlandish Painting LET-KGM577 5 X

Museumbedrijf

Kunstmarkt en kunsthandel

Dit zijn 2 cursussen uit het programma Kunstbeleid & Kunstbedrijf

LET-KGM562

LET-KGM561

5

5

X

X

Cursussen uit het programma Creative Industries

Cursussen uit de master Oudheidkunde
Andere cursussen op masterniveau binnen of buiten de Faculteit der Letteren, en binnen of buiten de Radboud Universiteit (ter beoordeling van de Examencommissie)