Zoek in de site...

Premasters

Voor de master Oudheidstudies, programma Klassieke Cultuur,  geldt dat een student wordt toegelaten na afronding van een premaster Geschiedenis of Kunstgeschiedenis, met daarin (of aangevuld met) één minor op het gebied van de Oudheid.

Kunstgeschiedenis
Studenten met een specifieke aanverwante opleiding (Kunstacademie: richting autonoom of docent Kunst) kunnen in aanmerking komen voor een premaster van:
- het programma Kunstgeschiedenis en
- het programma Kunstbeleid en Mecenaat indien men kiest voor de kunsthistorische benadering,

Het premasterprogramma dat de opleiding Kunstgeschiedenis aanbiedt omvat in principe 60 studiepunten, maar alle aanvragen voor toelating tot de premaster worden individueel beoordeeld.  
Voor meer informatie en een checklist voor aanstaande premasterstudenten richt je je tot de studieadviseur, drs. E. Scheepers.

Geschiedenis
Informatie over pre-master Geschiedenis is te vinden in de OER van de master Geschiedenis. De cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de studiegids van de bachelor Geschiedenis.