Zoek in de site...

Hoe kies je minoren?

Je kunt alle minoren kiezen op voorwaarde dat je aan de eventuele voorkennis-/ingangseisen voldoet. Soms worden er voor een minor als geheel geen ingangseisen gehanteerd, maar wel voor één of meerdere cursussen uit die minor. In dat geval mag je alleen aan die cursussen deelnemen waarvan je voldoet aan de ingangseisen of waarvoor geen specifieke ingangseisen gelden.

Onderwijs dat je als letterenstudent buiten de Faculteit der Letteren of de Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen volgt, behoort automatisch tot je vrije minor. Onderwijs dat je volgt aan een buitenlandse universiteit kan deel uitmaken van een buitenlandminor en daarvan mag je er meer dan één volgen.
Met een bachelordiploma kun je 'doorstromen' naar minstens één masteropleiding. Om door te stromen naar een andere master moet je in sommige gevallen bepaalde minoren hebben gekozen. Zie daarvoor de informatie over zgn. ‘brug'-programma's' en de studiegids van de betreffende masteropleiding.
Het is van groot belang dat je je in een vroeg stadium van je studie, al aan het begin van het tweede jaar, goed oriënteert op de keuze van minoren. Bij je keuze spelen een aantal vragen een rol, bijvoorbeeld:


• Wil je je specialiseren in een bepaalde richting, en zo ja, welke?
• Wil je je academische kennis en vaardigheden verbreden, en zo ja, in welke richting?
• Wil je een buitenlandverblijf en/of een stage inpassen in je opleiding?
• Wil je instromen in een andere master dan de master die inhoudelijk aansluit op je bachelor?

Voor hulp bij dit keuzeproces kun je terecht bij de studieadviseur van je eigen opleiding.