Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

De bachelor Science geeft je de kans breed kennis te maken met Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en vervolgens op twee (eventueel meer) disciplines de diepte in te gaan.

Het eerste jaar ligt voor een deel vast, en loopt samen met chemistry en molecular life sciences. Je maakt een paar keuzes die je voorbereiden op de komende disciplines.

In jaar twee en drie zijn slechts een paar vakken verplicht, de rest vul je in met vakken uit in ieder geval de twee disciplines waarin je je wilt specialiseren. Er zijn voorkeursprogrammas opgesteld die ervoor zorgen dat je voor elk van de disciplines de meest relevante vakken kunt kiezen. Dat is van belang voor de voorbereiding op je masterkeuze. Vanaf september 2020 worden 3 vaststaande tweedejaarsprogrammas aangeboden en verdwijnt de noodzaak om helemaal zelf het programma samen te stellen.

In de beschrijving van jaar 1 en jaar 2-3 wordt hier verder op in gegaan.