Zoek in de site...

Programma B1

(De vakken van het nieuwe eerste jaar (2019-2020) kun je vinden onder het kopje 'organisatie rond je opleiding - curriculum molecular sciences'. In het nieuwe programma zijn minder keuzes te maken. Binnenkort plaatsen we in een overzicht welke vakken door welke nieuwe vakken vervangen kunnen worden.)

Het eerste jaar van de opleiding Science ligt grotendeels vast. Je volgt een groot deel van je programma samen met Chemistry en met Molecular Life Sciences, maar je kunt elk kwartaal wel een paar keuzes maken. Alle cursussen die je samen met Chemistry en MLS volgt worden in het Engels gegeven. Keuzevakken kunnen ook Nederlandstalig zijn.
De keuzemogelijkheden zijn als volgt:

In Kwartaal 1 en 2 kies je tussen twee niveaus Mechanica: meer of minder abstract.
Mechanics A is een basisniveau, voldoende voor de rest van je opleiding. Je leert hier samen met Scheikunde studenten werken met de concepten uit de mechanica. De cursussen 1A en 2A zijn geheel Engelstalig.
Mechanica B is een meer formele variant, pittiger, wiskundiger en gericht op toepassing in de natuurkunde. De cursus Mechanica 1B bereidt voor op het mechanica-vervolgvak bij Natuurkunde in kwartaal 2: 'Rotaties en Periodieke Bewegingen'.

Voor Mechanica 1B volg je de hoorcolleges van Mechanica 1 samen met Scheikunde, maar je gaat daarna meer de diepte in tijdens werkcolleges en het tentamen. De werkcolleges en het tentamen zijn Nederlandstalig. Het vraagt meer abstractievermogen en meer wiskundevaardigheid.
Je kunt deze vakken op B-niveau kiezen als je voor wiskunde B en natuurkunde op je eindcijferlijst van het VWO een 7 of meer had, of als je een 7 of hoger hebt gehaald bij de beide diagnostische toetsen. Voor het vervolg van je studie heeft de keuze voor A of B geen onmiddellijke consequenties. Ook met Mechanica A kun je nog de meeste natuurkundige-vervolgvakken doen. Mechanica B levert echter wat meer uitdaging en zorgt voor een vroege kennismaking met de natuurkundige methoden.

In kwartaal 3 kies je 6 ec uit de volgende keuzevakken:

 • Reactions and kinetics project (3 ec) is noodzakelijk als je in jaar 2 nog meer scheikunde-praktica wilt doen. (Een beperkt aantal studenten kan dit vak voor 6 ec doen: NWI-MOL005)
 • Fourieranalyse en Mechanische Golven is een belangrijk vak als je een natuurkundige richting in wilt.
 • Met Object Orientatie, een informatica-vak, ga je wat dieper in op de theorie en praktijk van het programmeren.

In kwartaal 4 heb je op dezelfde manier keuze uit cursussen in verschillende richtingen. Electriciteitsleer is verplicht. Je kiest hier weer voor het basisniveau of een meer abstracte natuurkunde-versie.

 • Electricity & Magnetism 1A (3 ec) is Engelstalig en volg je samen met Chemistry en MLS. Volgend jaar kun je dan Electricity & Magnetism 2A (3 ec) doen.
 • In Electriciteit en Magnetisme (6 ec) zijn deze vakken op natuurkundeniveau gecombineerd. Deze cursus is Nederlandstalig en onderdeel van de opleiding Natuur- en Sterrenkunde.

Verder kun je kiezen uit Inleiding Neuroscience en Spectroscopic Techniques.

Het hele programma van het eerste jaar Science staat in de onderstaande tabel.

Keuzevakken kwartaal 3:

 • NWI-MOL006 Reactions and kinetics project (3 EC)
 • NWI-MOL005 Reactions and kinetics project  (6 EC)
  (Alleen als er plaats is)
 • NWI-MOL024 Fourier analysis & mechanical waves (3 EC)
 • NWI-MOL098 Object oriëntatie (3 EC)

Keuzevakken kwartaal 4:

Eindejaarssymposium - presentaties en loopbaanoriëntatie
Het eerste studiejaar van de opleidingen Chemistry, Molecular Life Sciences en Science wordt afgesloten met een symposium dat door de studenten zelf georganiseerd wordt. Tijdens dit symposium worden de resultaten van de projecten uit het vierde kwartaal gepresenteerd en bediscussieerd.
Daarnaast geven gastsprekers met een natuurwetenschappelijke opleiding een lezing over hun loopbaan en hun huidige beroep.

Studenten voeren als voorbereiding een werkveldoriëntatie uit, zoeken naar interessante sprekers, nodigen deze uit en nemen de organisatie van het symposium ter hand.
Dit is een activiteit in het kader van het vak Academische vorming (NWI-MOL086). Aanwezigheid tijdens het symposium is verplicht.