Zoek in de site...

Stage en afronding

Hoe lang duurt de bachelorscriptie?

  • De omvang van de scriptie is 12 ec ofwel 8 netto weken voltijds; dit is inclusief het schrijven van het verslag en het maken en geven van de eindpresentatie. In de regel duurt het hele traject ongeveer een half jaar, van de keuze van een onderwerp en begeleider via het inlezen en verrichten van het eigenlijke werk tot het schrijven van de scriptie en de eindpresentatie. Hierbij zit meestal een intensieve fase aan het eind, waar je bijna voltijds aan je scriptie werkt, terwijl je er in het begin vaak slechts een paar uur per week aan besteed.
  • Volg je nog veel vakken of doe je bijvoorbeeld nog bestuurswerk naast je stage, heeft dit natuurlijk consequenties voor je tijdsbesteding.
  • Zorg dat je duidelijke afspraken maakt met je begeleider over de frequentie en manier van terugkoppeling en de tijdsplanning.
  • Een verslag mag door de begeleider gecorrigeerd worden, maar moet op een gegeven moment beoordeeld worden.

Wat doe je na afronding van de scriptie?

  • Als je scriptie klaar is om beoordeeld te worden kun je het uploaden op deze webpagina. Je begeleider krijgt hierna per e-mail een kopie van je scriptie, een link naar het evaluatieformulier (ook voor de tweede beoordelaar) en een testimonium om het cijfer te registreren.
  • Bekijk aan het begin van je scriptie het evaluatieformulier (pdf, 91 kB), zodat je weet waar je op wordt beoordeeld.
  • Wanneer je ook je eindpresentatie hebt gegeven, vullen je stagebegeleider en de tweede beoordelaar elk hun deel van het evaluatieformulier in. Bij uiteenlopen van de beoordelingen overleggen zij met elkaar om tot een eindbeoordeling te komen.
  • Het cijfer wordt geregistreerd door middel van het testimonium; je begeleider levert het testimonium in bij de Student Service Desk.