Zoek in de site...

Curriculumwijzigingen en overgangsregelingen

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica is samengesteld op basis van de lopende curricula van Wiskunde en Informatica. Dit houdt in dat curriculumwijzigingen in een of beide opleidingen ook consequenties hebben voor het dubbele Bachelor-programma.

In 2018-2019 zijn de curriculumwijzigingen van voorgaande jaren voltooid, en er zijn geen inhoudelijke programmawijzigingen. Enkele cursussen zijn verschoven naar een ander jaar, om beter aan te sluiten bij het lopende cohort, en verder worden de eerstejaars cursussen Informatica met ingang van 2018 in het Engels verzorgd. In andere opzichten is het totaalprogramma van cohort 2018 (pdf, 636 kB) gelijk aan dat van cohort 2017 (pdf, 149 kB).

Hierna een overzicht van de cursussen die in een ander jaar zitten, voor de verschillende cohorten.

Cursus Cohort 2017 Cohort 2018
NWI-IPC025 Hacking in C(3 EC) Jaar 2, Kw3 Jaar 1, Kw3
NWI-IPC030 R&D: Project (3 EC) Jaar 2, Kw4 Jaar 1, Kw4
NWI-WP030 Groepentheorie (6 EC) Jaar 1, Kw3+4 Jaar 2, Kw3+4
NWI-WB012B Ringen en Lichamen (6 EC) Jaar 2, Kw2+3 Jaar 3, Kw2+3
NWI-WB003F GDV en Numerieke Methoden (6 EC) Jaar 3, Kw2+3 Jaar 2, Kw2+3

Neem bij vragen over je programma, of als je achterstand had opgelopen ten opzichte van het programma van voorgaande jaren, contact op met de studieadviseur, Bram Arens.