Zoek in de site...

Programma B1

Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica bevat verplichte wiskundecursussen, verplichte informaticacursussen, keuzecursussen wiskunde, keuzecursussen informatica en tot slot, vrije ruimte. Hierna vind je het overzicht van het eerste jaar zoals dat in 2018 van kracht is. De dikgedrukte cursussen vallen onder de Wiskunde; de schuingedrukte cursussen behoren tot de Informatica. Het eerste jaar van de dubbele bachelor omvat 75 ec.

Voor het afronden van het eerste jaar moet je in principe voldoen aan de eerstejaarsprogramma's van de reguliere opleidingen Wiskunde en Informatica. In het dubbele bachelorprogramma volg je enkele van deze cursussen pas in het tweede jaar. Het gaat dan om de cursussen NWI-IPC006 Processors, SOW-BKI125 Introduction Artificial Intelligence for Computer Science, NWI-WB008C Logica  en NWI-WP030 Groepentheorie. Als je het studieprogramma volgt zoals dat in deze studiegids gepresenteerd wordt, rond je dus aan het eind van je tweede studiejaar beide eerstejaarsprogramma's af.

Als je één van beide eerstejaarsprogramma's afrondt voor 31 augustus 2018, kun je hiervoor een propedeusediploma krijgen. Dit diploma wordt per 1 september 2019 afgeschaft, dus als je na die datum de eerstejaarsprogramma's afrondt, krijg je geen propedeusediploma. Dit heeft verder geen enkel gevolg voor het vervolg van je studie.

Belangrijk:
Ten opzichte van het eerste jaar van 2017 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. De Wiskunde cursus Groepentheorie is verplaatst van het eerste naar het tweede jaar, en is dus hieronder niet opgenomen in het programma van het eerste jaar. In plaats daarvan zijn twee Informatica cursussen opgenomen: NWI-IPC025 Hacking in C, en NWI-IPC030 Research & Development: Project. Verder worden alle eerstejaarscursussen Informatica m.i.v. 2018 volledig in het Engels gegeven. Het hele programma van cohort 2018 vind je hier (pdf, 148 kB).

Mocht je in 2017 gestart zijn en achterstand hebben opgelopen, dan kun je in principe gewoon overstappen naar het curriculum van 2018. Bespreek je planning met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens (b.arens@science.ru.nl).