Zoek in de site...

Studentenportal

Iedere student van de Radboud Universiteit heeft toegang tot de studentenportal met zijn of haar studentennummer (bv s4012345) en RU-wachtwoord. Via de studentenportal kun je onder andere:

  • jouw tentamenresultaten raadplegen
  • jezelf inschrijven voor cursussen en tentamens in Osiris (sis.ru.nl/student)
  • gebruik maken van e-mail en een eigen webpagina maken
  • cursussen (waarvoor men ingeschreven is) in blackboard (blackboard.ru.nl/) bekijken
  • het persoonlijke rooster inzien

Via de studentenportal wordt maandelijkse de nieuwsbrief verzonden aan alle studenten van de Radboud Universiteit. Hierin staan allerlei belangrijke nieuwtjes die te maken hebben met de universiteit.

Voordeel van de studentenportal is dat alles in één overzicht bij elkaar staat; één keer hier inloggen is voldoende. Aan de start van het eerste collegejaar krijg je een persoonlijk activeringswachtwoord toegestuurd. Dit activeringswachtwoord moet de eerste keer omgezet worden in een regulier wachtwoord. Een half uur later is de studentenportal beschikbaar. Als het wachtwoord vergeten is, kan op vertoon van de studenten- en registratiekaart bij de Centrale Studentenbalie een nieuw wachtwoord aangevraagd worden.

Voor verdere vragen en problemen kan men terecht bij de Centrale Studentenbalie:
Comeniuslaan 4
T: (024) 361 23 45
E: balie@dsz.ru.nl