Zoek in de site...

Spreker diploma-uitreiking master

Tijdens de master-uitreikingen van FNWI zal er een spreker aanwezig zijn die de kandidaten toespreekt. Bij je examenaanvraag wordt gevraagd wie dit zal zijn. Hieronder staat per instituut kort genoemd wie je daar kan invullen (indien je aanwezig bent bij de diploma-uitreiking). Breng je begeleider zelf zo snel mogelijk op de hoogte dat je hem/haar hebt opgegeven als spreker. Daarnaast zal de examenadministratie ongeveer acht weken voor de uitreiking contact opnemen met de begeleider (spreker) en meer informatie verstrekken over wat er van hem/haar verwacht wordt tijdens de uitreiking. Indien de begeleider die je hebt opgegeven verhinderd is, dan kan deze, eventueel in overleg met de student, een vervanger laten spreken of bijvoorbeeld een videoboodschap opnemen.

Daarnaast geef je tijdens de master-uitreiking (indien de tijd het toelaat en m.u.v. Biowetenschappen) zelf in enkele minuten een korte presentatie. Wanneer dit van je verwacht wordt, volgt hierover meer informatie in de officiële uitnodiging voor de uitreiking, ongeveer 3 weken voor de uitreiking.

Biowetenschappen
De standaard spreker bij masteruitreikingen is de eerste begeleider (mag ook extern zijn) van een van de twee stages. Mocht de externe persoon niet kunnen, mag ook de tweede interne begeleider de spreker zijn.

Moleculaire wetenschappen
De standaard spreker bij masteruitreikingen is bij een:

  • stage aan de universiteit (binnen of buiten de faculteit): Staflid van de stage-afdeling die jou heeft beoordeeld, bij verhindering kan een ander staflid of de dagelijks begeleider (promovendus, postdoc) spreken.
  • stage buiten de universiteit: In principe het lid van de vaste staf die vanuit de RU verantwoordelijk was voor je beoordeling. In overleg met hem/haar kan ook degene van het bedrijf of instituut die jou begeleid heeft spreken.

Wiskunde
De standaard spreker bij masteruitreikingen is de eerste begeleider van de stage/scriptie.

Natuur- en Sterrenkunde
De standaard spreker bij masteruitreikingen is de begeleider van de stage. Voor de SIS-, SMI- en Educatie-specialisatie is de spreker de begeleider van de Natuurkunde stage.

Informatica & Informatiekunde
De standaard spreker bij masteruitreikingen is de eerste begeleider van de stage/scriptie.