Zoek in de site...

Aan- en afmelden voor cursussen en tentamens

Om alle cursussen en tentamens van onze faculteit zo efficiënt mogelijk te organiseren, moet het onderwijscentrum op tijd weten welke cursussen de studenten van deze faculteit, waaronder jij, gaan volgen. Elk kwartaal kun je jezelf inschrijven voor cursussen tijdens de inschrijfperioden.

Hieronder kun je vinden wanneer deze inschrijfperioden zijn. In het geval dat je, door bijzondere omstandigheden, jezelf niet hebt kunnen inschrijven voor de deadline, vragen we je om naar de Student Service Desk te komen. Wij zullen dan kijken of het nog mogelijk is je in te schrijven voor de cursus van jouw keuze. Dit kunnen we echter niet garanderen.

Kwartaal Inschrijfperiode cursussen
1 15 juli ‘18 tot 7 sept ‘18
2 15 juli ‘18 tot 8 okt ‘18
3 1 dec ’18 tot 31 dec ‘18
4 1 dec ’18 tot 11 mrt ‘19

Let op: het is al mogelijk je in te schrijven voor de cursussen uit het tweede kwartaal in juli 2018 en voor de cursussen uit het vierde kwartaal in december 2018.

Aan- en afmelden tentamens

Voor elk van de cursussen die in een bepaald studiejaar worden verzorgd, wordt in dat studiejaar meestal tweemaal de gelegenheid gegeven een tentamen af te leggen.

Studenten moet zich inschrijven voor tentamens via Osiris. Dit kan tot 5 werkdagen voor het tentamen. Als een student zich niet op tijd inschrijft, dan mag hij of zij niet deelnemen aan het tentamen. Voor een mondeling tentamen moet de student zich ook inschrijven, net zoals bij elk ander tentamen. De student moet contact opnemen met de examinator om een afspraak te maken voor het tentamen.

Als je je voor het eerst voor een cursus aanmeldt, ben je ook meteen ingeschreven voor het eerste tentamen. Let op: Indien je op het moment dat je je hebt ingeschreven voor een cursus nog geen bewijs van inschrijving voor je opleiding hebt ontvangen, moet je jezelf nog wel zelf voor het tentamen inschrijven. Voor hertentamens moet je jezelf inschrijven via Osiris!

Ook voor practica en vakken die niet met een schriftelijk of mondeling tentamen afgesloten worden, bijvoorbeeld met een essay, moet je je aanmelden. Anders kan jouw cijfer niet in het systeem geregistreerd worden.

Als je toch niet wilt deelnemen aan een tentamen waarvoor je staat ingeschreven, word je verzocht je ook weer af te melden. Zo kunnen we de organisatie van de tentamens zo goed mogelijk doen. Meld je af, zodra je weet dat je het tentamen niet gaat maken. Dit kan op de volgende manieren:

  • tot de dag voor het tentamen via Osiris;
  • daarna tot de start van het tentamen, via de docent.

Bij elk tentamen ben je verplicht om je collegekaart of geldige legitimatie te kunnen tonen, anders mag je niet deelnemen aan het tentamen.
Een student die zich niet aangemeld heeft, is uitgesloten van deelname aan het tentamen. Dit wordt streng gecontroleerd.