Zoek in de site...

Regels en procedures tentamens

Studenten worden geacht op de hoogte te zijn van onderstaande regelingen:

 • Voor regels en procedures die gelden tijdens tentamens zie “Regeling Tentamenruimten” (onderaan de pagina)
 • Voor regels en procedures rondom fraude zie “Regeling Fraude” (onderaan de pagina)

Aandachtspunten deelname tentamens:

 1. Je dient je te hebben ingeschreven voor een tentamen.De automatische mail die je krijgt na een cursusinschrijving is geen bewijs van aanmelding.
 2. Controleer daarom altijd in Osiris of je bent ingeschreven voor een toets.
 3. Om aan een digitaal tentamen deel te nemen dient de student in bezit te zijn van een facultaire login en bijbehorend wachtwoord.
 4. Voor studenten die deelnemen aan een digitaal examen is het gebruik van andere programma’s dan het tentamenprogramma niet toegestaan en wordt beschouwd als fraude.
 5. We raden je aan minimaal 15 minuten voor de start van het tentamen aanwezig te zijn zodat de controle op een geldige inschrijving kan worden gedaan en het tentamen op tijd kan beginnen.
 6. Je dient een collegekaart of geldig identiteitsbewijs bij je te hebben.
 7. Eten en drinken tijdens het tentamen is toegestaan (dit moet het karakter hebben van een tussendoortje) en dienen voor aanvang van het tentamen op tafel te staan.
 8. Toiletbezoek tijdens het tentamen is toegestaan.
 9. Gedurende de eerste en laatste 30 minuten van het tentamen kun je de zaal niet verlaten.
 10. Opmerkingen en klachten over de procedure rondom tentamens kun je sturen aan: studentinfo@science.ru.nl