BSA

Uitstel bindend studieadvies (BSA)

Studenten die door het coronavirus niet aan de BSA-norm kunnen voldoen, krijgen uitstel. Dit betekent concreet het volgende:

  • Eerstejaars  FTR-studenten die 44 EC hebben gehaald, krijgen zoals gebruikelijk een positief bindend studieadvies (BSA).
  • Eerstejaars FTR-studenten die onvoldoende punten hebben gehaald (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), krijgen een zogenoemd aangehouden advies. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste de 60 studiepunten van het eerste jaar hebben behaald.
  • Voor tweedejaars FTR-studenten met een aangehouden advies is maatwerk nodig en volgt nader bericht.