Intergriteitscode toetsen op afstand

De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde en vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Zij leidt daartoe studenten op tot gewetensvolle, betrokken, kritische en zelfbewuste academici. Daarbij hoort een houding van betrouwbaarheid en integriteit.


Aan de Radboud Universiteit gaan wij er daarom van uit dat je aan je studie bent begonnen, omdat je daadwerkelijk kennis wilt opdoen en je inzicht en vaardigheden eigen wilt maken. Het is essentieel voor de opbouw van je opleiding (en daarmee voor je verdere loopbaan) dat jij de kennis, inzicht en vaardigheden bezit die getoetst worden. Wij verwachten dus dat je dit tentamen op eigen kracht maakt, zonder gebruik te maken van hulpbronnen, tenzij dit is toegestaan door de examinator.


Wij vertrouwen erop dat je tijdens deelname aan dit tentamen, je houdt aan de geldende wet- en regelgeving, en geen identiteitsfraude pleegt, je niet schuldig maakt aan plagiaat of andere vormen van fraude en andere studenten niet frauduleus bijstaat.