Vocational Counseling

Dit is een extracurriculair aanbod. Studenten worden doorverwezen door de studieadviseurs, de docent Core Curriculum 3 of de coördinator Career Service.

'Vocationaal counseling’ beoogt studenten te helpen bij het verhelderen van geambieerde beroepsgebonden posities, rollen, activiteiten en ervaringen met het oog op aansluiting van de studie op de arbeidsmarkt.

Het gaat erom dat studenten zicht krijgen op hun eigen interesses, capaciteiten en doelen en deze leren afstemmen op keuzes in de opleiding en dat zij bovendien geëigend gedrag inoefenen ter voorbereiding op hun toekomstige arbeidssituatie. Daarbij valt te denken aan de ontwikkeling van een realistische werkattitude, de ontwikkeling van motivatie en zelfvertrouwen en het evenwichtig kunnen omgaan met teleurstelling en succes.

Met het oog daarop wordt in de counseling aandacht geschonken aan de aspecten: informatie en planning, voorkeuren, zelfconcept persoonlijke en professionele autonomie en beoordelingsvermogen.

Het zelf ontdekken van persoonlijke of professionele mogelijkheden staat centraal.

Afhankelijk van de vraag wordt in een veilige omgeving aandacht besteed aan bewustwording van bijvoorbeeld:

  • je kernkwaliteiten;
  • je persoonlijke leerstijl, hangt vaak samen met je stijl van werken;
  • je voorkeursrol in een team;
  • passende loopbaanankers;
  • het belang van je lichaamstaal;
  • eventuele belemmeringen die bewustwording in de weg staan.

Ook eigen thema's kunnen worden ingebracht.
Verschillende werkvormen en testen maken deel uit van deze zelforiëntatie.

Na deelname (max. 4 individuele bijeenkomsten) heb je meer inzicht in je eigen talenten. Je bent beter in staat een bewuste keuze te maken als het gaat om een passende masteropleiding. Ook ben je beter voorbereid op het nemen van concrete stappen in de richting van de arbeidsmarkt.

Literatuur

Ofman, D., Hé, ik daar, Servire, 2007.
Belbin, R. Mederdith, Teamrollen op het werk, Academic Service, 2010.
Kolb, David A., Experiental Learning, Pearson Education, 1983.
Schein, E.H., Loopbaan-ankers, Academic Service, 2006.
Whitmore, J., Succesvol coachen, Uitgeverij Nelissen, 2009.

De literatuur hoeft niet te worden aangeschaft.