Masterspecialisatie Religiestudies 2020-2021

Voor je aan de masteropleiding begint, dien je je programma te bespreken met de studieadviseur en goedkeuring voor je programma aan te vragen.

Semester Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 of 2 Onderzoeks-stage** FTR-RSMAR125 10
Semester 1 Masterseminar Comparative Religious Studies* FTR-RSMAR100 10
Masterseminar Geschiedenis van het christendom* FTR-RSMAR104 10
Masterseminar Migratie, transnationa-liteit en diaspora* FTR-RSMAI101 10
Masterseminar Empirical Religious Studies* FTR-RSMAR101 10
Masterseminar Politieke islam: van moslim broederschap tot islamitische staat* FTR-RSMAI100 10
Optioneel Buitenland-verblijf
Semester 2 Masterseminar Textual Sources of Judaism and Christianity* FTR-RSMAR102 10
Masterseminar Christian Spirituality* FTR-RSMAR103 10
Werkplaats masterscriptie Religiestudies FTR-RSMAR150-A 0
Masterscriptie Religieweten-schappen: Religiestudies FTR-RSMAR150 20

*Je kiest drie masterseminars, waarvan een masterseminar in jouw eigen specialisatierichting.

** In overleg met de examencommissie kun je de onderzoeksstage vervangen door een extra masterseminar van 10 EC.