Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste bachelorjaar heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt het een indruk van de verschillende aspecten van de opleiding. Op grond hiervan kun je vaststellen of de studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft het eerste jaar een selecterend doel. Als je je BSA op tijd haalt, word je in staat geacht om ook de rest van de bacheloropleiding met succes te doorlopen.

Het eerste bachelorjaar geeft je een basis in kennis en vaardigheden om de cursussen in de volgende jaren te kunnen volgen. Je leert een open, onderzoekende houding aan te nemen en kunstobjecten te beschrijven en analyseren. Je vergelijkt en ordent ze en herkent verbanden en verschillen.

Na afronding van de het eerste bachelorjaar kan de student:

  • de weg vinden in de voornaamste kunststromingen van verleden en heden
  • op een basisniveau vergelijkend en interdisciplinair omgaan met kunstobjecten
  • kunstuitingen in woord, beeld en geluid analyseren en interpreteren met behulp van bestaande analysemodellen
  • relevante ontwikkelingen in de cultuurgeschiedenis van de laatste twee eeuwen benoemen
  • ICT-methoden actief gebruiken om informatie te verzamelen over kunst en cultuur
  • aangeboden informatie over kunst en cultuur beoordelen
  • zich zowel schriftelijk als mondeling correct en overtuigend uitdrukken
  • op een productieve manier samenwerken met anderen
Eerste jaar (B1) Code Stp 1 2 3 4
History of the Western arts 1 LET-ACWB101 5 X
History of the Western arts 2 LET-ACWB102 5 X
History of the  Western arts 3 LET-ACWB103 5 X
History of the Western arts 4 LET-ACWB104 5 X
Analyse van muziek, tekst en beeld LET-ACWB105 10 X X
Academische Vaardigheden LET-ACWB106 5 X X
European culture LET-ACWB108 5 X X
Cultural theory LET-ACWB107 10 X
Gender en de kunsten LET-ACWB110 5 X
Inleiding Literatuurwetenschap LET-ACWB100 5 X
Mentoraat ACW LET-ACWB000 0 X X X X
Totaal aantal stp 60 15 15 15 15