Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Bachelorprogramma voor studenten die vóór september 2018 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor

Ben je vóór september 2018 met de bachelor begonnen, dan volg je in het eerste jaar (B1) een verplicht programma van 60 studiepunten. Ook het tweede jaar (B2) bestaat uit een verplicht programma van 60 studiepunten (inclusief een keuzeonderdeel). In het derde jaar (B3) kies je in aanvulling op het verplichte deel van 30 studiepunten twee minoren (samen 30 studiepunten). Ook volg je in de major van de opleiding een core curriculum, dat bestaat uit drie verplichte vakken van elk 5 EC.

De opbouw van het bachelorprogramma ziet er als volgt uit:

Studiejaar Majorvakken in EC Core Curriculum in EC (onderdeel Major) Minorvakken in EC Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60 0 0 60
Bachelor 2 55 5 0 60
Bachelor 3 20 10 30 60
Totaal 135 15 30 180

Bachelorprogramma voor studenten die vanaf 2018 – 2019 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor

Als je in 2018 – 2019 of daarna bent begonnen in het eerste jaar (B1) van de bacheloropleiding, dan volg je in het derde bachelorjaar (B3) een minor van 40 EC.

De Bacheloropleiding ziet er dan als volgt uit:

Studiejaar Majorvakken in EC Minorvakken in EC Totaal onderwijs in EC
Bachelor 1 60 0 60
Bachelor 2 60 0 60
Bachelor 3 20 40 60
Totaal 140 40 180

De minor is een pakket van samenhangende vakken waarmee je je kennis verbreedt of verdiept. De minoren gaan over actuele maatschappelijke thema’s. Door één van deze minoren te kiezen, breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks beter onderscheidt op de arbeidsmarkt.

Studeren in het buitenland

Als onderdeel van de opleiding kunnen studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen een deel van hun studie in het buitenland doorbrengen. Het is mogelijk aan een buitenlandse universiteit colleges te volgen, onderzoek te verrichten of stage te lopen. Het verblijf en de behaalde studieresultaten worden gerekend als deel van de studie in Nijmegen, mits daarover vooraf zeer goede - schriftelijk vastgelegde - afspraken zijn gemaakt met de examencommissie, via de CIW-buitenlandcoördinator. Deze afspraken worden vastgelegd middels een learning agreement. Na je verblijf in het buitenland moet je de behaalde resultaten nog in hetzelfde studiejaar (vóór 1 september) via de CIW-buitenlandcoördinator laten converteren.

Verzoeken om toestemming voor het volgen van cursussen in het buitenland dienen via een CIW-buitenlandcoördinator ingediend te worden en alleen verzoeken die door de CIW-buitenlandcoördinator ondertekend zijn, worden door de examencommissie in behandeling genomen. Ook als je cursussen aan een buitenlandse instelling gaat volgen die geen overeenkomst hebben met CIW, maar met een andere opleiding en je de cursussen in je vrije ruimte of minorruimte van de opleiding CIW wilt invullen, dien je de cursussen die je wilt gaan volgen door de CIW-buitenlandcoördinator (en daarna door de examencommissie) te laten beoordelen.

Een studieverblijf in het buitenland is in tal van opzichten de moeite waard. Het vergroot de taalvaardigheid, maakt zelfstandig en biedt ruimere perspectieven voor de beroepscarrière. In de praktijk studeren CIW-studenten het meest bij instellingen waarmee CIW speciale relaties heeft.

Als je in het buitenland studeert, kan je niet tegelijkertijd een CIW-cursus op afstand volgen. Voor deze studenten kunnen om organisatorische redenen geen extra tentamengelegenheden voor CIW-cursussen worden georganiseerd of tentamens op een ander dan het ingeroosterde tijdstip worden afgenomen.

De uitwisselingen bij de opleiding CIW zijn georganiseerd naar de taal van het land waar de buitenlandse instelling ligt. Voor goedkeuring van de vakken die je in het buitenland gaat studeren (door middel van een learning agreement) en voor de validatie van de daar behaalde studiepunten (bij terugkomst, door middel van een transcript of records) kun je je wenden tot een van de volgende coördinatoren:

voor Duitstalige landen: mw. dr. U. Nederstigt (U.Nederstigt@let.ru.nl)
voor Engelstalige landen (inclusief Zuid-Afrika): mw. drs. C. Davis (C.Davis@let.ru.nl)
voor Franstalige landen: mw. drs. E. Fruit (E.Fruit@let.ru.nl)
voor Spaanstalige landen: drs. N. Dominguez (N.Dominguez@let.ru.nl)
voor de overige landen: International Office, Faculteit der Letteren.

Zie voor meer informatie de website van het International Office Letteren.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy
Telefoon: 024-3615955
E-mail: honours@honours.ru.nl
Website: www.ru.nl/honoursacademy