Zoek in de site...

Toets academische taalvaardigheid Nederlands/Engels

Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding aan de Letterenfaculteit legt in het eerste studiejaar een toets academische taalvaardigheid Nederlands (RADAr: Radboud Academic Diagnostic Assessment Nederlands) af. Studenten die een Engelstalige specialisatie aan de Letterenfaculteit volgen, leggen in het eerste studiejaar een toets academische taalvaardigheid Engels (RADAr: Radboud Academic Diagnostic Assessment English) af.

Toets en voorbereiding

Ter voorbereiding op deze toets krijg je een hoorcollege in week 2 van periode 1. Vervolgens ga je zelf met de digitale toolbox op Brightspace aan de slag en maak je in week 6 een toets. Als je de toets bij deze eerste gelegenheid niet haalt, biedt de Letterenfaculteit in periode 2 en 3 een drietal werkcolleges aan om eventuele deficiënties weg te werken en je te helpen bij de voorbereiding op de herkansing.

Koppeling aan een B1-cursus

Deze toets is als deeltoets gekoppeld aan een B1-cursus van jouw opleiding, maar de voorbereiding op de toets vindt uitsluitend op een aantal facultaire momenten plaats.

Voor de toets krijg je een resultaat, dat echter niet meetelt voor het eindcijfer van de cursus, omdat de toets een weging heeft van 0%.

Omdat de toets academische taalvaardigheid gekoppeld is aan een cursus uit jouw B1-programma kun je de betreffende cursus pas afronden op het moment dat je ook de toets academische taalvaardigheid hebt gehaald.

Haal je de toets academische taalvaardigheid Nederlands of Engels niet in het eerste jaar, dan zul je de toets het volgende collegejaar opnieuw moeten maken. Vanwege de koppeling aan een B1-cursus kan het niet halen van de toets dus gevolgen hebben voor het Bindend Studieadvies.

Meer informatie over de toets en de (geldigheid van) resultaten vind je in de OER van jouw opleiding.