Zoek in de site...

Programma B2

Tweede jaar (B2) Code 1 2 3
EC
Textgestaltung und Wissenschaftssprache LET-DTCB202 X X 5
Geschichte des Deutschen - historische Linguistik LET-DTCB208 X X 5
Sprachenlernen in Theorie und Praxis LET-DTCB206 X X 5
Unterhaltungsformen populärer Kultur LET-DTCB209 X X 5
Einleitung Interkulturelle Kommunikation Niederlande-Deutschland LET-DTCB201 X X 5
Fragen des 21. Jahrhunderts LET-DTCB224 X X 5
Autor und Werk LET-DTCB226 X 5
Ältere deutsche Literatur LET-DTCB211 X 5
Forschung und Didaktik: Deutsch als
Fremdsprache
LET-
DTCB225
X 5
Buitenlandverblijf (major)** X 15

** Buitenlandverblijf:


In periode 4 (in het tweede semester) van het tweede bachelorjaar Duitse taal en cultuur vindt het verplichte buitenlandverblijf plaats. Het buitenlandverblijf is een vast onderdeel van de major waarbij de student een periode in een Duitstalig land doorbrengt.

Al tijdens het eerste studiejaar worden de studenten hierover uitgebreid geïnformeerd. Algemene informatie over studeren in het buitenland is ook op de website van het International Office van de letterenfaculteit te vinden: http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/

Tijdens dit buitenlandverblijf worden de studenten ondergedompeld in de taal en cultuur van het land dat ze bestuderen. Ze verbeteren zo hun Duitse taalvaardigheid maar minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van een gedifferentieerd beeld van de Duitse cultuur.

Studenten kunnen tijdens het verblijf bijvoorbeeld aan een van onze directe partneruniversiteiten studeren: de FU Berlin (http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/index.html), de TU Darmstadt (http://www.linglit.tu-darmstadt.de/), de Friedrich-Schiller Universität in Jena (http://www.uni-jena.de/Philosophische_Fakultaet.html), de Philipps Universität in Marburg (http://www.uni-marburg.de/fb09) of de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster (http://www.uni-muenster.de/Germanistik/). Tijdens het buitenlandverblijf dienen de studenten 15 EC te behalen. Overzichten van te volgen cursussen zijn op de websites van de betreffende universiteiten te raadplegen.

Voor vragen over het buitenlandverblijf en over bovenstaande of andere te bezoeken universiteiten kan contact worden opgenomen met de medewerkers van het International Office van de letterenfaculteit:  internationaloffice@let.ru.nl of met Drs. René Gerritsen (r.gerritsen@let.ru.nl), coördinator internationalisering van de afdeling Duitse taal en cultuur.