Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een majordeel (met daarin een aantal interne keuzevakken) en een minordeel. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding, en kent voor deze opleiding twee specialisaties: Engelse Taal en Cultuur en Amerikanistiek. Minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, die je kunt gebruiken om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die tevens een rol spelen in andere programma's. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen tegen. Tot slot is er een minor van het Core Curriculum. Deze minor bestaat uit drie vakken van 5 studiepunten elk, en is verplicht voor iedere student en daarom opgenomen in de major.

Het programma ziet er als volgt uit: een jaar met vakken uit het majordeel (B1), gevolgd door twee jaar studie (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en daarnaast twee minoren worden gevolgd. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma. Ongeacht de minorenkeuze kun je altijd doorstromen naar de masteropleiding die aansluit op de specialisatie binnen je bacheloropleiding. Door een gerichte samenstelling van je minoren kun je soms ook toegang krijgen tot de master van een andere (letteren)opleiding. De masteropleiding duurt een jaar en wordt afgesloten met het masterdiploma. De bachelor geeft tevens toegang tot één of meer tweejarige onderzoeksmasters. Voor toegang tot onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure.

Studenten die voor 1 september 2018 zijn begonnen volgen een majorprogramma van 150 studiepunten (inclusief het Core Curriculum), waarvan 135 studiepunten voor verplichte vakken, en 15 studiepunten te besteden aan drie interne keuzevakken die door de opleiding zelf verzorgd worden in de B2 en B3. Studenten volgen in de B2 en B3 ook twee minoren van 15 studiepunten elk, met daarbij keuze uit het aanbod in de minorgids. Ze hebben echter ook de mogelijkheid om een vrije minor samen te stellen, bijvoorbeeld met interne keuzevakken van de eigen opleiding.

Studenten die op of na 1 september 2018 zijn begonnen volgen een majorprogramma van 140 studiepunten, waarvan 125 studiepunten voor verplichte vakken, en 15 studiepunten te besteden aan drie electives die die door de opleiding zelf verzorgd worden in de B2. Studenten volgen in de B3 ook een profileringsminor van 40 studiepunten.

Honours Programma 
De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl  Website: www.ru.nl/honoursacademy