Zoek in de site...

Programma B1 van de specialisatie Amerikanistiek

Het eerste bachelorjaar (B1) heeft drie functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende. Die drie functies hangen nauw met elkaar samen: je maakt kennis met de belangrijkste aspecten van de wetenschappelijke benadering van de Engelse taal en van de Amerikanistiek (letterkunde, geschiedenis, cultuur, politiek en theorie); je wordt getraind in de Amerikaans-Engelse taalbeheersing, in de taalkunde, in het kritisch lezen van Amerikaanse en Britse literaire teksten, in de methodiek die nodig is om literaire teksten in een academisch kader te analyseren, en in het kritisch benaderen van de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het eerste bachelorjaar biedt een oriëntatie op de belangrijkste thema's uit het vervolg van de bachelorfase. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een gericht studieadvies dat is gebaseerd op jouw prestaties tijdens de B1.

De eindtermen van het eerste bachelorjaar zijn: je hebt op inleidend niveau kennisgemaakt met de belangrijkste aspecten van de wetenschappelijke benadering van de Amerikanistiek, je beschikt over een gedegen taalvaardigheid en hebt een basis gelegd voor analytische vaardigheden die vereist zijn om op taalkundig, letterkundig, cultureel, historisch en politiek gebied de opleiding verder te kunnen vervolgen. Dit houdt onder meer in: het kritisch kunnen lezen van Engelse en Amerikaanse literaire teksten; beschikken over een basisniveau met betrekking tot de fonetische en syntactische analyse van het standaard Engels; beschikken over elementair inzicht in de geschiedenis van de Engelse taal en van de Amerikaanse cultuur, samenleving en politiek; en elementair inzicht in en ervaring met de interdisciplinaire werkwijze van de Amerikanistiek.

Het B1-programma is als volgt:

Eerste jaar (B1) Code 1 2 3 4 EC
American History and Politics I LET-ETCAMB103 X X 5
English Linguistics: Theory and Practice LET-ETCENB100 X X 5
Introduction to American Cultural Studies LET-ETCAMB108 X X 5
Oral Communication Skills - American English A LET-ETCAMB105 X X 5
Reading Literature: An Introduction LET-ETCENB108 X X 5
Writing English LET-ETCENB101 X X 5
Phonetics American English LET-ETCAMB102 X X X 5
American History and Politics II LET-ETCAMB104 X X 5
Oral Communication Skills - American English B LET-ETCAMB106 X X 5
Philosophical Reflection X X 5
Survey American Literature LET-ETCAMB107 X X 5
Syntax 1 LET-ETCENB103 X X 5
Totaal 60