Zoek in de site...

Programma B1 van de specialisatie Engelse Taal en Cultuur

De B1, het eerste jaar van de studie, heeft drie functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende. Die drie functies hangen nauw met elkaar samen: je maakt kennis met de belangrijkste aspecten van de wetenschappelijke benadering van de Engelse taal en cultuur; je wordt getraind in de Brits-Engelse taalbeheersing, in de taalkunde, in het kritisch lezen van Engelse en Amerikaanse literaire teksten, en in de literatuurwetenschappelijke methodiek die nodig is om literaire teksten in een academische context te analyseren. De B1 biedt een oriëntatie op de belangrijkste thema's uit het vervolg van de bachelorfase. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een gericht studieadvies dat is gebaseerd op jouw prestaties tijdens de B1.

De eindtermen van de B1 zijn: je hebt op inleidend niveau kennis gemaakt met de belangrijkste aspecten van de wetenschappelijke benadering van de Engelse taal en cultuur, je beschikt over een gedegen taalvaardigheid en hebt een basis gelegd voor analytische vaardigheden die vereist zijn om op zowel taalkundig als letterkundig gebied de opleiding verder te kunnen vervolgen. Dit houdt onder meer in: het kritisch kunnen lezen van Engelse en Amerikaanse literaire teksten; beschikken over een basisniveau met betrekking tot de fonetische en syntactische analyse van het standaard Engels; het op academische wijze kunnen formuleren van jouw positie in een debat in woord en geschrift; beschikken over elementair inzicht in de geschiedenis van de Engelse taal en de Britse cultuur.

Het programma van de B1 is als volgt:

Eerste jaar (B1) Code 1 2 3 4 EC
British Culture and History LET-ETCENB109 X X 5
English Linguistics: Theory and Practice LET-ETCENB100 X X 5
Oral Communication Skills - British English A LET-ETCENB105 X X 5
Philosophical Reflection LET-CIWBCC100-IB X X 5
Reading Literature: An Introduction LET-ETCENB108 X X 5
Writing English LET-ETCENB101 X X 5
Phonetics British English LET-ETCENB102 X X X 5
British Literature and Culture of the 19th and 20th Century LET-ETCENB107 X X 5
English from Old to New LET-ETCENB104 X X 5
Oral Communication Skills - British English B LET-ETCENB106 X X 5
Survey American Literature LET-ETCAMB107 X X 5
Syntax 1 LET-ETCENB103 X X 5
Totaal 60