Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Samenstelling bachelorprogramma 
Studielast
Schrijfdossier 
Internationalisering
Studenten die voor 2014/2015 gestart zijn met de Bachelor Geschiedenis

Samenstelling bachelorprogramma

Bachelorprogramma voor studenten die vóór september 2018 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor
Ben je vóór september 2018 met de bachelor begonnen, dan volg je in het eerste jaar (B1) een verplicht programma van 60 studiepunten. Ook het tweede jaar (B2) bestaat uit een verplicht programma van 60 studiepunten (inclusief een keuzeonderdeel). In het derde jaar (B3) kies je in aanvulling op het verplichte deel van 30 studiepunten twee minoren (samen 30 studiepunten). Ook volg je in de major van de opleiding een core curriculum, dat bestaat uit drie verplichte vakken van elk 5 EC.

De opbouw van het bachelorprogramma ziet er als volgt uit:

Studiejaar

Majorvakken in EC

Core Curriculum EC (onderdeel Major)

Minorvakken in EC

Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60

0

0

60

Bachelor 2

55

5

0

60

Bachelor 3

20

10

30

60

Totaal

135

15

30

180

Bachelorprogramma voor studenten die vanaf 2018 – 2019 zijn gestart in het 1e jaar van de bachelor
Als je in 2018 – 2019 of daarna bent begonnen in het eerste jaar (B1) van de bacheloropleiding, dan volg je in het derde bachelorjaar (B3) een minor van 40 EC.

De bacheloropleiding ziet er dan als volgt uit:

Studiejaar

Majorvakken in EC

Minorvakken in EC

Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60

0

60

Bachelor 2

60

0

60

Bachelor 3

20

40

60

Totaal

140

40

180

De minor is een pakket van samenhangende vakken waarmee je je kennis verbreedt of verdiept. De minoren gaan over actuele maatschappelijke thema’s. Door één van deze minoren te kiezen, breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks beter onderscheidt op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie: https://www.ru.nl/letteren/stip/studie-informatie/profileringsminoren-vanaf-2020-2021/.

Studielast

Voor een cursus van 5 ECTS staan 140 uur. Hieronder vallen de college-uren, de tentamenvoorbereiding en het tentamen zelf, de voorbereiding van colleges (lezen van literatuur en maken van opdrachten) en het schrijven van papers. Voor het lezen en verwerken van literatuur gaan we uit van gemiddeld 7 tot 10 pagina’s per uur: bij een handboek kun je meer pagina’s per uur verwerken dan bij een complex wetenschappelijk boek of artikel. Houd er rekening mee dat je voor het schrijven van een klein paper van 1.000 woorden op basis van bronnen en/of literatuur ca. tien uur nodig hebt! Per cursus komt de studiebelasting neer op zo’n 13 uur per week.

Schrijfdossier

In het eerste jaar van de opleiding begin je met het aanleggen van een schrijfdossier in het ePortfolio in Brightspace. In dit dossier neem je alle werkstukken op die je gedurende de opleiding schrijft. Zo krijg jijzelf, maar ook de docenten die je begeleiden een goed beeld van jouw schrijf- en onderzoeksvaardigheden: waar ben ik goed in en waar moet ik aan werken?

Het schrijfdossier wordt geïntroduceerd in de cursus Mentoraat en studievaardigheden (LET-GESB000). Overige cursussen die deel uitmaken van de ‘leerlijn’ schrijfvaardigheid in het BA-programma zijn:

B1: - De tijdvakken (LET-GESB101 t/m LET-GESB108) - Het Historisch werkstuk (LET-GESB100)

B2: - Europa historisch beschouwd 1 en 2 (LET-GESB2106 en LET-GESB2107)

B2: - Gendergeschiedenis (LET-GESB2105)

B2: - Onderzoekslab (LET-GESB2101) - Themacollege B2 (LET-GESB22%)

B3: - Themacollege B3 (LET-GESB32%) - Bachelorwerkstuk (LET-GESB3100)

In deze cursussen staan onderzoeks- en schrijfvaardigheden centraal. Elke cursus bouwt voort op de getrainde vaardigheden van de voorafgaande cursus(sen). Beoordeling van de werkstukken vindt in deze cursussen plaats aan de hand van een rubric (zie onder), waarin steeds dezelfde aspecten terugkeren. Je bewaart naast de werkstukken zelf ook de beoordelingsformulieren in je ePortfolio, zodat een schrijfdossier ontstaat waaruit de eigen voortgang in de onderzoeks- en schrijfvaardigheid blijkt. Aan het begin van iedere cursus in de leerlijn schrijfvaardigheid neem je het beoordelingsformulier van het vorige werkstuk mee, zodat in de werkcolleges of tijdens een individueel gesprek gereflecteerd kan worden op je eigen voortgang.

Deze rubric laat voor alle cursussen in de leerlijn schrijfvaardigheid aan de hand van beoordelingsaspecten zien welke stappen je geacht wordt te zetten gedurende de bacheloropleiding. Overkoepelende rubric Bachelor Geschiedenis (pdf, 118 kB)

Internationalisering

We streven ernaar om je tijdens de opleiding een internationale ervaring te laten opdoen. Dit vullen we op verschillende manieren in. Enerzijds stimuleren we je om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen, bijvoorbeeld in de vorm van een buitenlandminor, maar ook het volgen van een summer of winter school behoort tot de mogelijkheden. Anderzijds werken we in de opleiding steeds meer met een zogenaamde international classroom. Dit betekent dat je tijdens je opleiding in Nijmegen ervaring opdoet met wetenschappers en studenten uit verschillende landen en academische culturen. Zo nodigen we internationale collega’s uit om gastcolleges te verzorgen, ofwel in persoon ofwel via Skype. Daarnaast worden enkele cursussen in het Engels gegeven om zo een classroom te creëren waarin je samenwerkt met exchange studenten. Zo rusten we je beter toe om te opereren in een globaliserende wereld en je weg te vinden op een arbeidsmarkt die zich in toenemende mate bezighoudt met internationale vraagstukken. 

Studenten die voor 2014/2015 gestart zijn met de Bachelor Geschiedenis

Ben je in de collegejaren 2011/12 t/m 2013/14 begonnen met de bacheloropleiding Geschiedenis, dan bestaat je programma uit:

  • de major Geschiedenis: het basisprogramma van de eigen discipline. (120 ec)
  • drie minoren van elk 15 ec (45 ec in totaal).
  • het Core Curriculum Geesteswetenschappen, aangeboden door de Faculteit der Letteren samen met de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (15 ec).

Studiejaar

Major-onderdelen

in studiepunten

Minor-onderdelen

in studiepunten

Core curriculum

in studiepunten

Studiepunten

totaal

Bachelor 1

55

0

5

60

Bachelor 2

45

15

0

60

Bachelor 3

20

30

10

60

Ben je in het collegejaar 2010/11 begonnen met de bacheloropleiding Geschiedenis, dan bestaat je programma uit:

  • de major Geschiedenis: het basisprogramma van de eigen discipline (120 ec).
  • drie minoren van elk 20 ec (60 ec).

Studiejaar

Majoronderdelen

in studiepunten

Minoronderdelen

in studiepunten

Studiepunten

totaal

Bachelor 1

60

0

60

Bachelor 2

40

20

60

Bachelor 3

20

40

60