Zoek in de site...

Overgangsregelingen

De overgangsregelingen zijn een nadere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Bachelor Geschiedenis.

Toets academische taalvaardigheid Nederlands

De toets academische taalvaardigheid Nederlands is sinds het collegejaar 2018-2019 gekoppeld aan de cursus Mentoraat en studievaardigheden (LET-GESB000). Voor studenten die in het collegejaar 2017-2018 of eerder aan de opleiding begonnen zijn, blijft de toets academische taalvaardigheid Nederlands gekoppeld aan de cursus Globalisering (LET-GESB109). Studenten die de toets academische taalvaardigheid Nederlands moeten herkansen, schrijven zich wel in voor de cursus Mentoraat en studievaardigheden (LET-GESB000) in werkgroep 99 (Taaltoets). Zodra de student de toets academische taalvaardigheid Nederlands heeft behaald, wordt dit resultaat toegekend aan de cursus Globalisering. Hiermee heeft de student de cursus Globalisering gehaald.

Geschiedfilosofie B2

Studenten die in het collegejaar 2017-2018 of eerder aan de opleiding begonnen zijn volgen vanaf het collegejaar 2018-2019 in plaats van Geschiedfilosofie B2 de cursus Europa en de wereld (LET-GESB2108).

Europa historisch beschouwd I en II (LET-GESB2106 en LET-GESB2107) (voorheen Europa historisch beschouwd (LET-GESB2100))

Studenten die voor 1 september 2016 begonnen met de opleiding Geschiedenis volgden in plaats van de cursussen Europa Historisch Beschouwd 1 (5ec) en 2 (5ec) de cursus Europa Historisch Beschouwd (10ec). Indien deze laatste cursus niet is behaald, komen de eerstgenoemde twee cursussen hiervoor in de plaats.

Recidivistenregeling

Voor de tijdvakken, Europa Historisch Beschouwd 1 en 2, Religiegeschiedenis, Wijsgerige reflectie: Geschiedfilosofie en Historiografie geldt een recidivistenregeling. Raadpleeg hiervoor de OER.

Overgangsregelingen voor studenten die in 2014/2015 of eerder aan de propedeuse Geschiedenis begonnen zijn

Overgangsregelingen B1

Studenten die in 2014/15 of eerder voor een van de vier tijdvakcursussen van 10 ec niet geslaagd zijn, dienen de twee nieuwe tijdvakcursussen I en II van 2x5 ec allebei te volgen.

Overgangsregelingen B2 en B3 en minoren

Studenten die het B2 vak Nederlandse Geschiedenis (periode 1-2; 10 ec) niet gehaald hebben, vervangen dit voor het B1 vak Nederlandse Geschiedenis (periode 2; 5 ec) en het vak Historisch werkstuk (periode 3; 5 ec). Het Historisch werkstuk zal naar zwaardere criteria worden beoordeeld. N.B. Maak voor het begin van de laatstgenoemde cursus aan de cursuscoördinator kenbaar dat je van deze recidivistenregeling gebruik maakt.

Studenten die voor 2014/15 aan de bachelor Geschiedenis begonnen zijn en nog niet geslaagd zijn voor vakken die geen deel meer uitmaken van het curriculum, nemen contact op met de studieadviseur.

Studenten die een minorpakket uit een voorgaand jaar nog willen afronden, nemen contact op met de coördinator van de desbetreffende minor. Deze bepaalt welke vakken nieuw zijn of als alternatief kunnen dienen en welke een ongewenste doublure van een reeds gehaald vak zouden opleveren.