Zoek in de site...

Premasters

Het premasterprogramma dat de opleiding Geschiedenis aanbiedt omvat in principe 60 studiepunten, maar alle aanvragen voor toelating tot de premaster worden individueel beoordeeld. In beginsel hanteert de toelatingscommissie de volgende regeling.

HBO-Geschiedenis
Studenten die in het bezit zijn van een tweedegraads HBO-getuigschrift Geschiedenis hebben toegang tot het onderstaande premasterprogramma. Met dit programma verwerven zij een certificaat waarmee zij tot alle drie de masterprogramma’s van Geschiedenis worden toegelaten (Ancient and Medieval Mediterranean Worlds, Geschiedenis en Actualiteit, Politiek en Parlement).

Premasterprogramma

ec

periode

Historisch Ambacht (LET-GESPM100)

5

1

Tijdvakken
Oudheid 1 (LET-GESB101) en Oudheid 2 (LET-GESB102) óf
Nieuwe Tijd 1 (LET-GESB105) en Nieuwe Tijd 2 (LET-GESB106)

10

1-2

Wijsgerige Reflectie: Geschiedfilosofie (LET-GESCC100)

5

4

Europa historisch beschouwd 1 (LET-GESB2106) en Europa historisch beschouwd 2 (LET-GESB2107)

5+5

1-2

Onderzoekslaboratorium (LET-GESB2101)

5

2

Een vak van 5 ec naar keuze uit het Verdiepingspakket Geschiedenis
(zie Programma B2)

5

3, 4 of 3-4

Themacollege (zie Programma B2)

10

3-4

Bachelorwerkstuk (LET-GESB3100)

10

3-4

Totaal

60

Afgeronde BA (WO)
Studenten die in het bezit zijn van een BA-diploma komen mogelijk in aanmerking voor een verkort programma.