Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Alle studenten die voor september 2018 met de studie zijn begonnen volgen in het eerste jaar (B1) een verplicht programma van 60 studiepunten. Ook het tweede jaar (B2) bestaat uit een verplicht programma van 60 studiepunten (inclusief een keuzeonderdeel). In het derde jaar (B3) kiest men in aanvulling op het verplichte deel van 30 studiepunten twee minoren (samen 30 studiepunten). Studenten volgen in de major van de opleiding ook een core curriculum, dat bestaat uit 3 vakken van elk 5 ECTS. Deze vakken zijn verplicht.

De opbouw van het bachelorprogramma ziet er als volgt uit:

Studiejaar

Majorvakken in EC

Core Curriculum EC (onderdeel Major)

Minorvakken in EC

Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60

0

0

60

Bachelor 2

55

5

0

60

Bachelor 3

20

10

30

60

Totaal

135

15

30

180

Bachelorprogramma voor studenten die vanaf 2018 – 2019 zijn gestart in het 1e jaar van een bacheloropleiding in de faculteit der Letteren

Als je in 2018 – 2019 of daarna als student begonnen bent in het eerste jaar (B1) van de bacheloropleiding, dan dien je in je derde bachelorjaar (B3) een minor van 40 EC te volgen.

De bacheloropleiding ziet er dan als volgt uit:

Studiejaar

Majorvakken in EC

Minorvakken in EC

Totaal onderwijs in EC

Bachelor 1

60

0

60

Bachelor 2

60

0

60

Bachelor 3

20

40

60

Totaal

140

40

180

De minor is een pakket van samenhangende vakken waarmee je je kennis verbreedt of verdiept. De minoren gaan over actuele maatschappelijke thema’s. Door één van deze minoren te kiezen, breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks beter onderscheidt op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie: https://www.ru.nl/letteren/stip/studie-informatie/profileringsminoren-vanaf-2020-2021/.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website: https://www.ru.nl/honoursacademy/.