Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-GLTCB112 Academische Communicatieve Vaardigheden (0 ec)
LET-GLTCB304 Antieke Wijsbegeerte 2 (5 ec)
LET-GLTCB306 Bachelorscriptiecolloquium (0 ec)
LET-GLTCB302A Bachelorscriptie Archeologie (10 ec)
LET-GLTCB302G Bachelorscriptie Grieks (10 ec)
LET-GLTCB302GLTC Bachelorscriptie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (10 ec)
LET-GLTCB302L Bachelorscriptie Latijn (10 ec)
LET-GLTCB302W Bachelorscriptie Antieke Wijsbegeerte (10 ec)
LET-GLTCB218 Bachelorwerkcollege Grieks (5 ec)
LET-GLTCB213 Bachelorwerkcollege Latijn (5 ec)
LET-ETCENB109 Core Curriculum course 2: British Culture and History (5 ec)
LET-ACWB108 Core Curriculum course 2: European Culture (5 ec)
LET-KGB701 Core Curriculum course 2: Golden Ages (5 ec)
LET-CIWB157-IBC Core Curriculum course 2: Language and Communication (5 ec)
LET-LETCC200 Core Curriculum vak 2: De Academicus voor de Klas (5 ec)
LET-GLTCCC200 Core Curriculum vak 2: De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur (5 ec)
LET-ACWCC200 Core Curriculum vak 2: Van Homerus tot Houellebecq (5 ec)
LET-TWCC200A Core Curriculum vak 2: Woorden en woordgebruik (5 ec)
LET-LETCC300 Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving (5 ec)
LET-GLTCMI116 Cultuurgeschiedenis van de Oudheid
LET-GLTCB216 Geschiedenis, theorie en methoden van de archeologie (5 ec)
LET-GLTCB114 Griekse en Romeinse archeologie
LET-GLTCB101 Griekse grammatica 1 (5 ec)
LET-GLTCB102 Griekse grammatica 2 (5 ec)
LET-GLTCB202 Griekse letterkunde 2 (5 ec)
LET-GLTCB210 Griekse taalkunde 1 (5 ec)
LET-GLTCB103A Griekse teksten 1 (2,5 ec)
LET-GLTCB103B Griekse teksten 2 (2,5 ec)
LET-GLTCB104A Griekse teksten 3 (2,5 ec)
LET-GLTCB104B Griekse teksten 4 (2,5 ec)
LET-GLTCBICGG Intensiveringscursus Griekse grammatica (remedial Greek grammar) (5 ec)
LET-GLTCBICLG Intensiveringscursus Latijnse grammatica (remedial Latin grammar) (5 ec)
LET-GLTCB301 Interdisciplinair werkcollege (5 ec)
LET-GLTCB109 Klassieke literatuurgeschiedenis (5 ec)
LET-GLTCMI108 Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld (5 ec)
LET-GLTCB113 Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld (incl. ACV)
LET-GLTCB105 Latijnse grammatica 1 (5 ec)
LET-GLTCB106 Latijnse grammatica 2 (5 ec)
LET-GLTCB204 Latijnse Letterkunde 2 (5ec)
LET-GLTCB211 Latijnse taalkunde (5 ec)
LET-GLTCB107A Latijnse teksten 1 (2,5 ec)
LET-GLTCB107B Latijnse teksten 2 (2,5 ec)
LET-GLTCB108A Latijnse teksten 3 (2,5 ec)
LET-GLTCB108B Latijnse teksten 4 (2,5 ec)
LET-GLTCB214 Literatuurwetenschap en de Klassieken (5 ec)
LET-GLTCMI117 Meesterwerken uit de klass. literatuur
LET-GLTCB209 Methoden en technieken van de Klassieken (5 ec)
LET-GESB170 Oude geschiedenis 1 (inc. ACV) (5 ec)
LET-GESB931 Romeinse keizertijd (5 ec)
LET-GESB932 The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages (5 ec)
LET-GLTCMI113 Veldwerkstage Klassieke archeologie (5 ec)
LET-GLTCB205 Vroegchristelijk Grieks en Latijn 1 (5 ec) (2019-2020)
LET-GLTCB215 Vulgair en middeleeuws Latijn (5 ec)
LET-GLTCMI114 Werkcollege Cultureel vondstmateriaal (5 ec)
LET-GLTCMI101 Werkcollege Griekse Taal- en Letterkunde (5 ec)
LET-GLTCMI112 Werkcollege Griekse en Romeinse archeologie (5 ec)
LET-GLTCMI102 Werkcollege Latijnse Taal- en Letterkunde (5 ec)
LET-GLTCCC100 Wijsgerige reflectie: Antieke Wijsbegeerte 1 (5 ec)